Insekthotellet er blot en af de muligheder, man har for at skabe øget biodiversitet i lokalområdet med tilskud fra Viborg Kommune. Foto: PR-foto

Helt vild med biodiversitet

BIODIVERSITET Viborg Kommune har sat sig for at skabe mere biodiversitet, og det betyder, at man igen kan få tilskud til at gøre blandt andet Fjends mere gæstfri overfor planter og dyr i form af stenbunker, vandhuller, fuglekasser, insekthoteller eller kvasbunker.

Et krav for tilskud er, at det skal være et offentligt tilgængeligt areal, som kommunen ikke vedligeholder. Det kan for eksempel være et stykke ejet af en boligforening, en grundejerforening, et menighedsråd eller en virksomhed.

En ansøgning skal indeholde et kort over arealet, gerne i form af et luftfoto, og en beskrivelse af projektet med planteliste, hvor hjemmehørende arter giver et naturligt forspring.

Så skal man lægge et budget med alle udgifter medtaget, og da ansøgninger behandles løbende, vil der ikke gå alt for længe, før en afgørelse om tilskud er truffet. Det kan være alt lige fra 2500 kroner til det tidobbelte afhængig af projektets omfang.

Man skal dog i første omgang afholde udgifterne selv, da tilskuddet først udbetales, når dokumentation for projektets færdiggørelse foreligger i form af billeder og fakturaer.

Man kan i øvrigt trække på et kommunalt samarbejde med Asmild Landbrugsskole, der er leveringsdygtig i de vildeste blomsterstriber med mange forskellige hjemmehørende arter.

Og som om, kommunens daginstitutioner ikke var vilde nok i forvejen, gives der også her tilskud til naturforbedrende indsatser, ligesom det gælder for dagtilbud, skoler og plejehjem, som kan få dækket op til 100 procent af et projekt afhængig af størrelsen.

Flere dagtilbud og skoler har således allerede plantet frugttræer, buske og forårsløg med tilskud, og i Bjerringbro arbejder de på at lave Danmarks Vildeste Plejehjem.