Malergruppen »Liv i Frederiks« er ved at ordne den kedelige facade på kroen: Rra venstre Britta Lykkeskjold, Gitte Nødskov, Inge Jacobsen, Lissy Siig, Ingrid Christensen.

Frederiks får et nyt flot gavlmaleri i byen

En gruppe borgere i Frederiks har sat sig for at ordne facaden på den gamle kro

KARUP Nogle landsbyer kan være temmelig triste at opleve for vejfarende, som blot er gennemkørende, og egentlig også for byens borgere i dagligdagen. Også selv om byen bag hovedgadens facader er mere spændende og livfuld, end hvad der møder det umiddelbare øje.

Det gælder også for Frederiks, som på de fleste områder er en meget aktiv landsby, og her forsøger man da også på flere måder at imødegå den beskrevne oplevelse. Mange grundejere er flinke til at holde deres facader og hegn pæne, og Borgerforeningen sørger for at opsætte blomsterkrukker om sommeren og en imponerende flagalle ved særlige begivenheder. Desuden er der netop nu en større områdefornyelse i gang i midtbyen, som uden tvivl vil betyde et løft for området.

Nu er der nogle borgere, der har sat sig for at sætte lidt mere kulør på i hvert fald en af byens facader. Det drejer sig denne gang om den gamle Frederiks Kro, som ikke længere fungerer som kro men bruges som vikarhotel for arbejdskraft til forskellige store arbejdspladser. Kroens gule facade savner vedligeholdelse, og især den store 8x3 meter vinduesløse facade ud mod hovedgaden er præget at tidens tand.

På lokalt initiativ har en gruppe amatører nu har dannet malergruppen »Liv i Frederiks« og er gået i gang med at skabe et gavlmaleri på muren.

Arbejdet startede egentlig for flere uger siden, hvor man fik ejerens tilladelse til at bruge facaden og siden har gruppen arbejdet sig frem til en fælles arbejdsskitse. Maleriet udføres naturligvis på frivillig basis, men den maling og andre remedier, der skal bruges, koster jo en del, når det skal være af ordentlig kvalitet. Tandklinikken »Smil med Østergaard«, som netop har etableret sig i Frederiks i en ny stor klinik, syntes så godt om ideen, at man straks accepterede at sponsorere udgifterne til maling.

Arbejdet startede i den forløbne uge med at andre frivillige sørgede for at rense væggen for løs maling og derefter afrette den med mørtel. Derefter er væggen blevet malet 2 gange med 2 forskellige bundfarver, som malergruppen har bestemt, og fra midt i juni går man i gang med at male de dekorationer og figurer, som man har bestemt sig for.

Malergruppen har ingen ambition om at skabe et kunstværk, men med livfulde farver og forskellige motiver, vil væggen i hvert fald blive mere spændende at se på end i dag. Gruppen håber da også, at den nye dekoration på muren vil falde i borgernes smag, og at forbipasserende nu tænker: »Nå, her er da liv i landsbyen, det er nok en sted med aktive borgere, og måske kunne man godt bo dér« - eller i det mindste give den tanke videre.

Hvis sommerspøgen bliver vellykket, så er der måske andre facadeejere i byen, der vil stille maleplads til rådighed, så man ved aldrig … et nyt Brande her på Alheden?