Marianne Køpke, afdelingsformand i HK Midtvest.

Aftale holder hånden under de unge

DEBAT Corona-krisen har betydet, at mange unge har mistet deres praktikplads. Med den nyligt indgåede trepartsaftale bliver det både mere attraktivt for virksomhederne at fastholde eksisterende lærlinge og at ansætte nye.

Som afdelingsformand for HK MidtVest ser jeg trepartsaftalen som en klar håndsrækning til de arbejdsgivere, der allerede varetager deres uddannelsesansvar, og en klar opfordring til de andre om at gøre det samme.

Aftalen mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter betyder, at der skal bruges 5,4 mia. kr. på at holde hånden under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Jeg synes, det er godt, at pengene bliver sat til at arbejde for at skabe flere og bedre elev- og praktikpladser til vores unge. Det har aldrig været meningen, at der skulle opspares midler i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Samtidig understøtter de virksomhedernes likviditet. I sidste ende handler det om at sikre alle unge den bedst mulige uddannelse.

Den samlede trepartsaftale indeholder løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deres igangværende lærlinges løn.

Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på henholdsvis 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

Alt i alt er der tale om en rigtig god trepartsaftale, der gerne skulle resultere i flere uddannelsesaftaler, og dermed flere elever på både det private og offentlige arbejdsmarked.

Der er hårdt brug for dem, så de kan tage over, når seniorerne forlader arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt, at den enkelte arbejdsgiver sørger for at uddanne elever nok, da de vil få brug for arbejdskraften – og så samfundet kan holdes i gang.