Per Møller Jensen (S). Privatfoto

På vej mod mere normale tilstande i folkeskolen

Vi har gennemført en gradvis genåbning af vore skoler gennem de sidste uger.

De yngste elever (0.-6. klasse) har haft 25 lektioner de seneste uger efter påske, mens 7.-9. klasse i første omgang har haft 15 ugentlige lektioner kombineret med 10 timers netbaseret undervisning m.v.

I resten af skoleåret (uge 24-26) øges lektionstallet for de ældste elever også til 25, således at mere normale tilstande efterhånden indfinder sig – og at eleverne (0.-8. klasse) med dette i erindring kan gå på sommerferie den 26. juni.

Eleverne i 9. klasse (afgangseleverne) har sidste skoledag den 22. juni – og der arrangeres på de enkelte skoler dimission i uge 26 tilpasset lokale forhold og med respekt for sundhedsfaglige vurderinger. Så får afgangseleverne en god oplevelse.

Det har været en tid med udfordringer og indimellem bekymringer, men delvist ’på den anden side’ er der grund til at takke alle den ekstraordinære indsats. Det gælder børn, forældre og personalet.

Vi vil i Børne- og Ungdomsudvalget evaluere forløbet sammen med ledelser, medarbejdere og bestyrelser.