Udnævnelse af Poul Vester udnævnelse af Poul Vester.

Poul Vester udnævnt rekrutterings-specialist

Poul Vester har igennem mere end en menneskealder gjort en stor indsats for Hjemmeværnet

UDNÆVNELSE Oberstløjtnant Peter Dahl, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Midt - og Vestjylland, Skive, har under et uddannelsesarrangement foretaget udnævnelse af rekrutteringsspecialist REKSPC, Poul Vester fra Hjemmeværnkompagni Kongenshus.

Poul Vester har igennem mere end en menneskealder gjort en stor indsats for Hjemmeværnet. I indstillingen lyder det:

- Igennem årene har du ydet et utalligt tusind tal frivillige timer for Hjemmeværnet. Du har ikke alene ydet en enorm indsats for Hjemmeværnet, men også for Forsvaret, har du organiseret Hærhjemmeværnsdistrikt støtte til Hæren og SOKOM øvelser og skydelejre med mere.

- Du yder også dagligt en stor indsats ved at varetage rundringning til nye potentielle soldater.

Du yder ligeledes en ekstrem stor og vigtigt indsats for Hærhjemmeværnsdistrikt i forhold til at kontakte reserven og holde forbindelse til denne, således den kan kontaktes, informeres og motiveres.

Du yder også en stor indsats for hvervningen og driften af hjemmeværnkompagni Kongenshus, hvor du via dit store netværk og entusiasme, selv sørger for at hverve et stort antal nye medlemmer hvert år, og holdt kompagniet særdeles aktivt. Yderligere er du meget dygtig til aktiv at anvende hjv.dk og ikke mindst de sociale medier, hvor du altid vil hjælpe distriktet og på fornem vis, løbende laver opslag om hjemmeværnets aktiviteter på Facebook.

Hærhjemmeværnsdistrikt Midt - og Vestjylland vil hermed gerne takke dig for din ekstremt store indsats og udnævne dig til rekrutteringsspecialist.