God opbakning til det nyrenoverede Karup Kultur- og Forsamlingshus.

35 til biksemad i forsamlingshuset

Mad og generalforsamling i Karup Kultur- og Forsamlingshus

KARUP Der var rødternede duge og HP Sauce på bordene, da Karup Kultur- og Forsamlingshus og dets Støtteforening trakterede generalforsamlingernes deltagere til hjemmelavet biksemad.

Omkring 35 Karup-borgere var mødt frem. Efter spisning blev de to på hinanden følgende generalforsamlinger styret med sikker hånd af Jens Jørgen Jeppesen, der fungerede som dirigent.

Karin Kamp Præsteskov, formand for Forsamlingshusets støtteforening, fortalte i sin beretning om de få grundet corona-nedlukning, men vellykkede arrangementer, der er blevet gennemført. Hun rettede også en stor tak for det gode samarbejde bestyrelserne imellem, og til alle de frivillige, der yder en kæmpe hjælp til støtteforeningens arrangementer.

Støtteforeningen fik også ny vedtægter, som blandt omfattede et nyt navn – Karup Kultur- og Forsamlingshus’ Venner – og et bredere, almennyttigt sigte.

Året bød på et fint økonomisk resultat for KKF’s Venner, som kasserer Susanne Andersen præsenterede. Ved valg til bestyrelsen blev Bodil Laursen nu suppleant, og træder således i Eva Merstrands sted. Det vil sige, at bestyrelsen nu i øvrigt består af Susanne Andersen, Annette Berthelsen, Heidi Larsen, Søren Poulsen og Karin Præsteskov.

Under Forsamlingshusets generalforsamling kunne formand Lars Rindsig i sin beretning glæde sig over de flotte, nye rammer, generalforsamlingen blev afviklet i, og udtrykte sin tak til de borgere og erhvervsdrivende, der i årets løb har vist økonomisk velvilje, så renoveringsprojektet kan blive endeligt gennemført. Kasserer Ole V. Sørensen præsenterede regnskabet. I Forsamlingshusets bestyrelse skete ingen udskiftninger, og den består derfor fortsat af Martin Ditlevsen, Inge Hjorth, Anders Laursen, Ole V. Sørensen, Lars Rindsig og Malene Stenbye samt Anne Marie Kristensen som suppleant.