Politidirektør Helle Kyndesen. Pressefoto

Har du set eller hørt noget?

Vidner er vigtige. For vidner er afgørende for vores alles ret og retfærdighed.

Hos politiet starter mange sager med anmeldelser fra borgere, der har oplevet noget mistænkeligt – eller måske endda set en forbrydelse blive begået. Borgerne bliver hermed til vidner – og mange sager ender med at blive opklaret på baggrund af oplysninger fra netop vidnerne.

Et vidne kan bidrage i sager om alle typer kriminalitet. Det kan dreje sig om alt lige fra en voldsepisode til et færdselsuheld, et indbrud eller noget mistænkeligt på internettet, der måske kan være strafbart. Vidnernes forklaringer er af stor betydning for politiets mulighed for at kunne opklare sagerne, og selv de mindste detaljer kan have afgørende betydning. Derfor er det vigtigt, at vidnerne frit kan forklare, hvad de har set.

Nogle vil måske føle, at de forstyrrer politiet ved at henvende sig, hvis de kun har enkelte eller få oplysninger – eller de kan blive i tvivl om, hvorvidt oplysningerne overhovedet betyder noget. Men sådan bør ingen føle. For hos politiet vil vi gerne høre fra alle vidner. Uanset mængden af oplysninger. For selvom hvert enkelt vidne ikke sidder med det fulde billede til at afgøre en sag, så bruger politiet alle forklaringerne til at samle et så fyldestgørende billede af en sag som muligt. Ofte bliver vidnets forklaring kombineret med tekniske spor eller andre beviser for at finde ud af, om der er blevet begået en strafbar handling. Og hvis det er tilfældet, kan vidnets beskrivelser være med til at bevise det strafbare forhold, der er blevet begået. Så ingen skal føle, at de ulejliger politiet – tværtimod. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har set eller hørt noget, der kan blive brugt i opklaringen af en sag – uanset, hvor meget eller hvor lidt, du kan fortælle.

Når flere vidner har overværet samme episode, eksempelvis et voldeligt overfald, kan det ske, at de afgiver forskellige forklaringer – og kan forklaringerne så bruges? Ja, det kan de! For vidnerne kan have set episoden fra forskellige vinkler, og der kan sagtens være helt naturlige årsager til, at forklaringerne er forskellige. Forklaringerne indgår alle i sagen, og de bliver hver især en del af den samlede vurdering.

For nogle vidner er situationen, at de også er forurettede, hvilket vil sige, at det er dem, der har været udsat for kriminalitet. Det siger sig selv, at deres forklaringer kan være helt afgørende for, om vi hos politiet kan komme videre med sagerne.

Efter vidneforklaringen

Men hvad sker der så, når man har givet sin forklaring til politiet?

Når politiet har efterforsket en sag, vil anklagerne vurdere, om den skal sendes videre til retten. Anklagerne læser sagerne grundigt igennem og vurderer, om der er tilstrækkeligt med beviser til at rejse tiltale mod en sigtet – og om sagerne dermed skal sendes i retten til en afgørelse. Det er også anklagerne, der vurderer, hvilke vidner, der skal indkaldes til retten. Selv om man har afgivet forklaring til politiet, er det ikke sikkert, man bliver indkaldt som vidne i retten.

I retten møder vidnerne op og afgiver igen deres forklaring. Her er vidnernes forklaringer med til at oplyse sagen, så retten kan tage stilling til, om der skal dømmes i sagen, eller om den tiltalte skal frifindes. Kun forklaringer, der er givet i retten, må ligge til grund for rettens afgørelse.

Vidner er med andre ord helt afgørende for, at retfærdigheden kan ske fyldest. Og at vi kan leve i et trygt og sikkert samfund. Så de borgere, der optræder i rollen som vidner har generelt en stor betydning for, hvilket samfund, vi har. At være vidne er således også at udvise samfundssind. Og i politiet og anklagemyndigheden er vi taknemlige for alle, der stiller op som vidner, og som hjælper os med at opklare sagerne – for det er i høj grad med til, at en gerningsmand kan blive draget til ansvar for sine handlinger.

Tak, fordi du er vidne. Vi har brug for dine oplysninger.