Viblands bestyrelse: F.v. Fie Coenen, Lindum, Ida Korgaard, Hvam, Michael Højbjerg, Karup, Kirsten Andersen, Klejtrup, Susanne Kraft, Kvorning, Allan Thomsen, Kølvrå. Gitte Hagsholm fra Hammershøj og Kristian Olesen fra Sparkær var ikke til stede.

God debat på generalforsamling

Knap 30 deltog da Vibland havde generalforsamling på Dagcenteret i Frederiks

FREDERIKS Vibland holdt generalforsamling i Dagcenteret i Frederiks.

Aftenen blev delt op i tre afdelinger. Først fik Gitte Nødskov, der er formand for Alhedens Borgerforening ordet som vært for arrangementet. Gitte Nødskov fortalte kort om Frederiks, og om borgerforeningens over 100-årige historie.

- De seneste år har vi været optaget af byfornyelse, at få bypedeller i aktion, at få ny julebelysning, at etablere 24 blomsterkummer i hovedgaden, etablering af infostandere, medlemsblad, kalender og meget andet, fortalte Gitte Nødskov, mens hun tegnede et billede af en aktiv by og forening, der tæller et sted mellem 320 og 340 medlemmer, og hun kunne også løfte sløret for nye projekter, der især retter sig mod unge.

Efter Gitte Nødskovs indlæg tog kommunalforsker Roger Buch over. Han kunne med eksempler og en del statistikker forklare, hvordan udviklingen gennem mange år har gjort, at folk flytter fra landområder til byer, og det på trods af skiftende regeringers forsøg på at vende udviklingen. Roger Buchs foredrag gav anledning til en del debat.

Sidste afdeling var den egentlige generalforsamling, hvor Michael Højbjerg fortalte om alle de mange skibe foreningen har været med til at sætte i søen, siden sidste generalforsamling.

Fie Coenen, Kristian Olesen og Michael Højbjerg kom ind i bestyrelsen.

På det efterfølgende konstituerende møde blev Lone Kastberg genvalgt som formand, men da Lone Kastberg blev valgt til kommunalbestyrelsen, valgte hun at trække sig, og Michael Højbjerg, der var næstformand fik formandsposten.

- Tak Lone Kastberg for det kæmpe arbejde som du har gjort for at bygge VibLand op fra grunden ved den spæde start i 2015, indtil i dag. Lone bliver som repræsentant for Møldrup og vil stadig være Viborgs repræsentant i Landdistrikternes Fællesråd, hvor hun også sidder i bestyrelsen, sagde Michael Højbjerg i sin beretning, og han fortalte at bestyrelsen har haft mindst månedlige fysiske møder, og flere opfølgningsmøder på web.

Et af Viblands aktiviteter er »Turist i egen kommune« fortsætter man med, og det er ikke noget man bliver helt færdige med, for der arbejdes løbende lokalt, med at udvikle adgangen til naturområder og meget andet.

- Vi støtter meget op omkring de lokale værdier, som der ikke findes noget kommercielt underlag i, men er vigtige for at få folk ud i vores nærområder, sagde Michael Højbjerg.

- Vores Landsbypedeller klør fortsat på til alles glæde. Samarbejdsordningen, som blev startet gennem VibLand, fungerer rigtigt godt. Der er for tiden omkring tyve landsbyer med landsbypedelgrupper med i ordningen, og flere er på vej, berettede formanden og han fortalte om et genstartsmøde med pedelgrupperne i Stoholm den 21. marts. Her kom omkring 100 pedeller og det var en hyggelig gensyn op der blev snakket meget.

Sidste efterår mødtes man med det gamle sundhedsudvalg, for at drøfte muligheder for at bruge »Turist i egen kommune«, som en aktivitet, der kan styrke sundheden i landdistrikterne. Det arbejdes der videre med.

- Vi planlægger en Energimesse i Rødkærsbrohallen den 3. september. Formålet er at dels skabe mulighed for beboere i VibLand, der i dag har eget gas- eller oliefyr at se på muligheder til grønnere energi former. Her vil vi, så langt muligt, at få lokale håndværkere at udstille sine produkter og præsentere nye muligheder, fortalte Michael Højbjerg.

Der var genvalg til Susanne Kraft fra Korning og Gitte Hagsholm fra Hammershøj. Carsten Christensen ønskede ikke genvalg, og da vedtægterne åbnede mulighed for at man kunne køre med en mindre bestyrelse, blev det vedtaget.

Kurt Madsen fra Rødkærsbro blev genvalgt som suppleant, mens Allan Thomsen fra Kølvrå blev valgt som ny anden suppleant.

Michael Højbjerg takker Gitte Nødskov for værtsskabet.
Forsamlingen med dirigent Martin Ditlevsen stående.