Anne og Allan Schrøder er ledere af soldaterhjemmet, der nu kan fejre 75 års jubilæum.

Historie: KFUM’s Soldaterhjem Karup fylder 75 år

Soldaterhjemmet i Karup fylder 75 år og afholder fødselsdagsreception på selve dagen 11. november

KARUP Den 6. marts 1946 begyndte KFUM’s Soldatermission arbejdet i små lokaler inde på flyvestationen.

Grunden lige over for hovedvagten, blev i 1946 købt af maskinhandler Kristian Troelsen fra Ikast for egne penge, for han syntes at der skulle bygges et rigtigt KFUM’s Soldaterhjem ved flyvestationen.

Det var dog ikke muligt at overbevise KFUM’s Soldatermission i København om et byggeri grundet pengemangel. I stedet for tog man sagen i egen hånd, så der blev lokalt indsamlet 10.000 kr. og man fik en gammel barak fra Nykøbing Falster foræret, som med møje og besvær blev transporteret hertil, stillet op og indrettet, og den 11. nov. 1947 blev soldaterhjemmet indviet, på den plads det nuværende hjem ligger på. Nogle år senere blev der flyttet endnu en træbarak til Kølvrå, som blev sammenbygget med salen, og som rummede tv-stue, kontor og medarbejderværelser.

Den nuværende sal blev bygget i 1968, mens den sidste del af det oprindelige soldaterhjem nemlig privatboligen, blev erstattet af den nuværende lederbolig i 1974.

Ved en påsat storbrand den 7. juli 1984 udbrændte den tilbageværende træbarak, med tv-stue og medarbejderværelser. Den øvrige del af soldaterhjemmet blev svært røgskadet og en del også brandskadet.

Efter branden blev salen, udsalget og køkkenet renoveret, og der blev nyopført en fløj indeholdende tv-stue og et mødelokale, samt 4 medarbejderværelser med fælles bad og toilet, og med egen indgang fra gårdsiden. Det »nye« soldaterhjem blev genindviet den 23. februar 1985.

Ud over bygningen af det nye indgangsparti inkl. nye toiletter i 2009, er der ikke sket væsentlige bygningsændringer siden.

I 2010’erne er der brugt megen energi og økonomi på at få skabt et godt indeklima og indemiljø.

Takket være pæne overskud fra bl.a. Airshow og en fornuftig drift, er der bl.a. blevet isoleret, isat ny vinduer og døre, skiftet tag og i det hele taget lavet nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Desuden er der skiftet møblement i både sal og dagligstue og hele bygningen er blevet lysnet indvendigt, så den i dag fremstår som en moderne »dagligstue«.

- Det er vel altid sådan at det lederpar der p.t. har »vagten« også sætter sit præg på indretningen og efter bedste evne forsøger at få soldaterhjemmets indretning til at afspejle den stil og opfattelse de selv har som værende den bedste, siger soldaterhjemslederne Anne og Allan Schrøder.

Parret synes det er rigtigt rart og hyggeligt at være.

- Vi plejer at sige at vi har det bedste, fedeste og lækreste soldaterhjem ved Flyvevåbnet, forsætter de med en tilføjelse og et smil:

- Vi er også det eneste.

Soldaterhjemmet har faktisk også skiftet navn fra KFUM’s Soldaterhjem i Kølvrå til KFUM’s Soldaterhjem, Karup. Det skyldes et ønske om en forankring til den geografiske betegnelse som også Flyvestationen har, og som de fleste kender og ved hvor er beliggende.

I skrivende stund er soldaterhjemmets udearealer genstand for en stor renovering takket være en stor arv samt velvillige bidrags fra lokale Y’s mens klubber.

Der etableres to store ny terrasser, ny stor bålplads og ny overdækning. Der er brug for gode udendørsarealer for soldater- og veteranliv er i høj grad udendørsliv og det skal gerne styrkes med de nye tiltag.

Soldaterhjemmet er i dag velbesøgt.

Der er pt. er ikke så mange værnepligtige pr. hold for der indkaldes kun ca. 120 pr. hold. Til gengæld bliver soldaterhjemmet brugt til mange andre ting i relation til flyvestationen. Der afholdes mange møder i foreningsregi og til receptioner, pårørendearrangementer, hjemmeværnsbespisning m.m., så det er ikke svært at leve op til mottoet: »Vi er jo lige her«.

Der holdes fødselsdagsreception på selve dagen den 11. november.