Martin Ravnsbæk blev tidligere i år ansat som direktør for Karup Kartoffelmelfabrik. Foto: Morten Hallstrøm

God avl for de midtjyske kartoffelavlere

De midtjyske kartoffelavlere leverede mange kartofler af rekord-høj kvalitet til kartoffelmelfabrikken i Karup

KARUP 145 kartoffelavlere var mødt frem til Karup Kartoffelmelfabriks generalforsamling og fabrikkens formand, kartoffelavler Kristian Møller Sørensen fra Bording, havde meget godt at fortælle om året der gik, selv om vejret ikke var med kartoflerne i det første stykke tid.

- På grund af nogle gode vækstbetingelser i august, september og begyndelsen af oktober og nærmest ingen nattefrost før december måned, fik vi en avl betydelig over middel.

- Og selvom jeg godt ved, at der kan være stor forskel på nedbør og optagelsesbetingelser i Midtjylland kontra f.eks. Himmerland og Djursland, er det mit indtryk, at stort set alle kartofler blev bjærget, og vi fik meget få læs med syge kartofler til fabrikken, sagde Kristian Møller Sørensen.

Medvirkende til det høje udbytte har også været en rekordhøj stivelsesprocent på 20,06 procent. Det viser noget om kvaliteten.

- Vi har alle data helt tilbage til 1933, og kan derfor med sikkerhed sige, at 2021 var den kampagne med suverænt den højeste stivelsesprocent i fabrikkens historie, sagde han.

Kampagnen 2021, der vil sige den periode, hvor der køres kartofler til fabrikken, sluttede den 9. december efter 86 kampagnedøgn mod 113 døgn året før.

Da de 86 kampagnedøgn var gået, havde fabrikken produceret 139.400 tons kartoffelmel, hvilket er et fald på godt 20 procent i forhold til rekordhøsten i 2020.

- En reduceret mængde var også nødvendig for at få balance i udbud og efterspørgsel, både på grund af rekordhøsten i 2020 i hele Europa, men også på grund af covid-19, som fik pommes frites-markedet til at kollapse, og efterfølgende blev mange pommes-frites kartofler kørt til kartoffelmels-produktion, forklarede han.

De gode takter på Karup Kartoffelmelfabrik kommer de 400 kartoffelavlere og andelshavere til gavn.

Årets resultat blev på 173 mio. kr., hvoraf 166 mio. kr. udbetales som efterbetaling til fabrikkens avlere. Derudover betales der 28 millioner kroner i efterbetaling for ekstra leverede kartofler fra året før.

Avlerne har opnået en samlet afregning på 3,80 kr. pr. kg leveret stivelse, svarende til gennemsnitlig 762 kr. pr. tons kartofler. Denne afregning har i gennemsnit givet fabrikkens avlere en indtægt på 36.300 kr. pr. hektar.

Kartoffelavler Kristian Møller Sørensen fra Bording fortsætter som formand for Karup Kartoffelmelfabrik.

mh