Foto: Knud Gaarn-Larsen

Læserbrev: Endelig går arbejde i gang

LÆSERBREV: Endelig er arbejdet med at renovere Alhedestien fra Karup til Frederiks gået i gang. Teknisk udvalg har på deres seneste møde godkendt, at projektet startes. Stien har været i en mindre dårlig stand længe. Stien benyttes er mange borgere, hvad enten de cykler på job på Flyvestationen, eller som motionssti - også for gående.

Arbejdet med at forbedre Alhedestien vil forventelig pågå ind til årets udgang. Nu gælder det som om at arbejde på at finde de resterende midler til at gennemføre renoveringen frem til Hald Ege. Alhedestien anvendes bl.a. som skolesti for de ældste elever fra Skelhøje til Frederiks Skole.