Kommunen har planer om helt at lukke de mindre biblioteker, herunder biblioteket i Frederiks.

Bekymret for biblioteks-lukning i Frederiks

Alhedens Borgerforening er bekymret for mulig bibliotekslukning i Frederiks

FREDERIKS Alhedens Borgerforening med Gitte Nødskov som formand har skrevet et brev til de to lokale politikere, Anders Bertel (S) og Pia Viller Arendt (V), hvor de beskriver deres bekymring for, at det lokale bibliotek risikerer at lukke.

Og en anmodning om, at man på det kommende budgetseminar vil finde andre veje til de cirka 225.000, som forvaltningen mener at kunne spare med nedlæggelse af de fire biblioteker på skolerne i Ørum, Frederiks, Møldrup og Rødkærsbro.

Bibliotekerne foreslås erstattet af et afhentningssted hos en lokal erhvervsdrivende med »click and collect«.

Begrundelsen for lukningen er dels et faldende antal fysiske besøg af voksne lånere, dels at alle fire biblioteker ligger på den lokale skole, hvor der er begrænset mulighed for at drive moderne biblioteksvirksomhed med foredrag, debatter mv.

- Uanset det betyder det faktisk rigtig meget for borgerne i Frederiks, at vi har et bibliotek, hvor vi kan komme ind og låne og aflevere bøger ved hjælp af sygesikringskortet, og at vi to gange om ugen kan få hjælp fra personalet. Der er også to læsekredse i Frederiks, hvor vi får god hjælp fra personalet, skriver Gitte Nødskov i brevet til politikerne.

Borgerforeningen mener, at biblioteket bruges af mange både i de bemandede åbningstider og som selvbetjening.

- At bestille bøger på nettet og få dem leveret i en pose hos de handlende, er slet ikke samme oplevelse. Og vi må jo erkende, at for mange borgere er det heller ikke så ligetil at foretage disse transaktioner på nettet, lyder det i en pressemeddelelse.

Da de selvbetjente biblioteker blev etableret, blev det erklæret som en succes med 30 procent flere gæster og 10 procent flere udlån.

- Det gjaldt i høj grad også i Frederiks, og vi tror næppe, at det skulle være blevet så sløjt med anvendelsen af biblioteket siden.

Gitte Nødskov skriver i brevet til politikerne:

- Der er jo ikke nogen besparelse at hente på lokalerne, da skolebiblioteket fortsat skal bestå, så det drejer sig udelukkende om lønninger på de to dage, hvor der er personale til stede.