Der er en masse ballade på biblioteket i Karup, og det skal der gøres noget ved.

Unge laver ballade på Karup Bibliotek

Viborg Bibliotekerne ønsker at permanentgøre forsøget med indskrænket selvbetjent åbningstid fredage og lørdage på Hovedbiblioteket og Karup Bibliotek

KARUP Kultur- og fritidsudvalget skal nu tage stilling til om hovedbiblioteket i Viborg og i Karup per 1. januar skal have indskrænket selvbetjent åbningstid fredage og lørdage på grund af uro de to steder.

De to biblioteker har således oplevet store og gentagne problemer med utilpassede unge, der benytter biblioteksrummet til forfester og opholdssted i den ubemandede tid, særligt på fredage og lørdage, fremgår det af dagsordenen til mødet.

Ud over svineri og roderi har Viborg Bibliotekerne modtaget klager fra andre brugere, der føler sig utrygge ved at være i biblioteket sammen med de unge.

Nogle brugere bliver helt væk, andre har ikke lyst til at være i biblioteket, når de unge befinder sig der. Det kan have den konsekvens, at brugerne måske ikke får lånt eller afleveret materialer og ikke har lyst til at opholde sig i lokalerne for f.eks. at spille, stikke eller lave gruppearbejde.

Der er et tæt samarbejde med SSP og gadeplansmedarbejdere, men dette har ikke kunnet løse problemet. Der er forsøgt tiltag med at udelukke identificerede unge fra biblioteket. Det er dog umuligt at forhindre disse karantæneramte i at gå ind sammen med deres kammerater eller sammen med andre (normale) brugere, som åbner døren med deres sundhedskort og kode.

For at komme problemet til livs blev der pr. 1. marts 2022 indført en midlertidig lukketid på både Hovedbiblioteket og Karup Bibliotek kl. 18 på fredage og lørdage. Lukketiden har haft den ønskede effekt og elimineret uroen.

Da der ifølge statistikken er en hel del som benytter Hovedbiblioteket i tidsrummet kl. 18-20, og at benyttelsen falder betragteligt efter kl. 20, er der taget højde for det i ændringsforslaget.

Viborg Bibliotekerne ønsker på den baggrund at permanentgøre lukningen for selvbetjent tid fredag og lørdage på Hovedbiblioteket kl. 20-22 og på Karup Bibliotek fra kl. 18-22.

Udvalget skal også tage stilling til alternative løsninger.

I stedet for en permanent lukning i den ovennævnte selvbetjente åbningstid, kan der hyres vagter. Enten en vagt som er til stede hele tiden eller en patruljerende vagt.

En vagt som er til stede fra kl. 18-22 i Karup og kl. 20-22 på Hovedbiblioteket koster 31.200 kr. pr. lokation pr. måned, dvs. 62.400 kr. i alt pr. måned.

En patruljerende vagtordning med 3 besøg pr. lokation hver fredag og lørdag i tidsrummet koster 7.565 kr. pr. måned med en uopsigelig aftale de første 12 måneder.