Flot musical på Karup Skole. Alle eleverne på mellemtrinnet har været en del af stykket på en eller anden måde, måske er eleverne ikke lige på scenen enten som skuespiller eller er med i koret, men deres medvirken i forhold til kulisser og dragter har en stor betydning for den samlede præsentation.

Elever fra Karup på de skrå brædder

Børnene fra mellemtrinnet på Karup Skole viste Skatteøen frem

MUSICAL Efter to år har eleverne på mellemtrinnet på Karup skole igen kastet sig ud i at lave musical. Eleverne og lærerne har i de sidste uger arbejdet intenst med Skatteøen – alle eleverne er med i stykket enten på scenen, i koret eller bag tæppet. Det hele mundede ud i, at de glade og stolte elever fra mellemtrinnet forleden kunne vise Skatteøen frem for deres søskende, forældre, bedsteforældre og andre interesserede. Jethallen summede af god stemning imens eleverne viste deres stykke.

Alle eleverne på mellemtrinnet har været en del af stykket på en eller anden måde, måske er eleverne ikke lige på scenen enten som skuespiller eller er med i koret, men deres medvirken i forhold til kulisser og dragter har en stor betydning for den samlede præsentation.

Lærerne fortæller, at de startede processen med at eleverne læste stykket, talte om de forskellige personers karakterer, miljøet mm.

Efterfølgende fik eleverne mulighed for at vælge sig ind på forskellige områder, som de kunne tænke sig at arbejde med. De elever, der ønskede at være skuespiller, var til audition. Koret har øvet sangene, og i skolens håndværk og design lokaler, er der blevet lavet skitser til kostumer og kulisser, som efterfølgende er blevet designet af eleverne med støtte fra deres lærere.

Hanne Dam og Amanda Lyngesen fortæller, at det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at arbejde med at udvikle deres egne ideer og dermed lære i processen. De to lærere er meget stolte over det flotte resultat.

Det at arbejde med musical giver mulighed for at arbejde med de forskellige fag og trivsel på en anden måde. Gruppen, der har lavet kulisserne har blandt andet haft fokus på størrelsesforhold, da de skulle designe ankeret, som skulle bruges på scenen sammen med sørøverskibet. Der er også blevet talt design og materialevalg og genbrug, det har der været særligt fokus på i den gruppe af elever, som har designet og syet alle de flotte drager til skuespillerne. Ved skuespillerne og koret er der blevet arbejdet med sproget som udtryksform og det at give karakter til en person.

En del af eleverne har givet udtryk for, at de har lært noget om sig selv, eksempelvis har nogle elever, der normalt kan opleves som lidt forsigtige, kastet sig ud i at stå på scenen og oplevet den sejr det er at være med, da tæppet gik, selv om der var sommerfugle i maven.