Flagermusen på fotoet er en sydflagermus, som bor i en koloni på ejendommen, hvor arrangementet afholdes, så den er der gode chancer for at opleve. Ved skumrings tid flyver de ud fra husets tagudhæng, hvor de raster om dagen, og jager insekter langs skovbryn og hække og kan tilbagelægge adskillige kilometer på en natlig jagt.

Kom tæt på flagermus

FLAGERMUS Lørdag den 27. august kan man komme tæt på flagermusene på Toftumvej 11 i Stoholm.

Det er Danmarks Naturfredningsforening i Fjens-Viborg, der står bag turen.

Flagermus flyver om natten og navigerer ved hjælp af ultralyde, som de sender ud og vender tilbage som ekkoer til flagermusenes store ører. Ultralyde som ikke er hørbare for det menneskelige øre, men som vi kan høre i en flagermusdetektor. I aftenens skumring går vi på safari med detektorer efter flagermusene.

I slutningen af august er der mange flagermus på vingerne. Ungerne er flyveklare, og voksne og unger »sværmer« hver aften og nat for at søge føde og komme i huld til vinteren.

Vi »fanger« flagermusene med detektor og hører om deres sælsomme liv.

Sydflagermusene er én af Danmarks større flagermus og har såvel sommer- som vinterkvarter på loftet i huset på lokaliteten. For sydflagermusene, og i øvrigt for en del andre arter, er tilholdssted i menneskets bolig helt normalt forekommende. Ca. ½ time efter solnedgang flyver de ud og æder fede natsværmere og andre insekter i løvskove og langs skovbryn. Dværgflagermusene er til gengæld Europas mindste flagermus og også registreret på lokaliteten. Der er 17 forskellige flagermusarter i Danmark.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen. Flagermus er små lette dyr og insekterne endnu mindre, så blæst og regn er indevejr for flagermus.

Tilmelding er nødvendig. Turleder er Ann Dithmer.