Læge på Gl. Banevej 13 i Karup, Lars Helge Jensen, ønsker at etablere et nyt moderne og fremtidssikret lægehus i byparken ved Genvej i Karup. Arkivfoto

Lægehus i Karup ønsker at bygge nyt

Lægehuset på Gl. Banevej i Karup ønsker at bygge nyt lægehus ved Genvej i byparken

KARUP »Vi har brug for jeres hjælp«.

Sådan indleder læge Lars Helge Jensen fra lægehuset på Gl. Banevej ved Genvej ansøgningen til Viborg Kommune.

Han ønsker således at flytte og bygge et nyt 400 kvadratmeter moderne og fremtidssikret lægehus i et plan i byparken i Karup.

Det nuværende lægehus er bygget i 1972 og er utidssvarende og placeret langt fra bymidten, mener han.

»Der har været støt stigende patienttilgang i husets levetid, og der er aktuelt tilmeldt cirka 4500 patienter. I slutningen af 2023 er der ændring i lægestaben, hvilket betyder, at staben reduceres fra fire til to læger. Den ændring betyder øget behov for sundhedspersonale og behov for ændring af de fysiske rammer«.

»Der er aktuelt seks konsultationsrum og en skadestue, hvor kravet i fremtiden vil være over 10 konsultationsrum«, skriver Lars Helge Jensen.

Endvidere ønsker lægen en mere central placering i Karup af hensyn til patienter med særlige behov og tæt på offentlig transport, da der er patienter fra blandt andet Herning og Viborg.

Han vil gerne bygge i byparken, hvor der er tæt til det meste.

En lægehus her er i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Forvaltningen bemærker, at ansøgers projekt ikke er set i sammenhæng med byparkens indregning.

Projektet vil blandt andet få konsekvenser for det sammenhængende stisystem og fjerne del af opholdsmuligheder i parken.

Forvaltningen anbefaler, at en eventuel inddragelse af dele af byparken til et nyt lægehus bør ses i sammenhæng med og tilpasses parkens øvrige indretning, de udlagte stier, opholdsmuligheder og så videre.

Der er ikke offentliggjort nogen tidshorisont for byggeriet.

På onsdag skal teknisk udvalg tage stilling til placeringen af et nyt lægehus.