Viborg Kommune er i gang med at afdække behovet for at etablere aftaler om engelskundervisning.

737 ukrainere har fået opholdstilladelse i kommunen

Viborg Kommune modtager fortsat fordrevne borgere fra Ukraine, der har fået opholds-tilladelse. Beskæftigelses-udvalget får en orientering

UKRAINE NU Beskæftigelses-udvalget i Viborg Kommune bliver løbende orienteret om status på følger af situationen i Ukraine, ikke mindst om, hvordan det ser ud med modtagelsen af fordrevne borgere fra Ukraine.

får de en orientering igen.

Der var visiteret 737 borgere med opholdstilladelse i Viborg Kommune i starten af juli, heraf 285 børn. Derudover viser tal fra Jobindsats.dk, at 24 er registreret til at være kommet i beskæftigelse indenfor landbrug, hotel og restaurant, bygge og anlæg samt handel.

Der er i alt indgivet 29.224 ansøgninger om opholds-tilladelse, og Udlændinge-styrelsen har visiteret 25.316 borgere til kommunerne, fremgår det af dagsordenen til mødet i Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesministeren og udlændinge- og integrations-ministeren opfordrede i et brev den 30. maj 2022 alle kommuner til at benytte de eksisterende muligheder for at tilbyde engelskundervisning til de fordrevne borgere fra Ukraine. Idet en del af de fordrevne borgere fra Ukraine har begrænsede engelskkundskaber, kan engelskundervisningen være med til at understøtte borgernes vej til det danske arbejdsmarked. Engelskundervisningen vil ikke træde i stedet for danskundervisningen, men skal ses som et supplement i den samlede indsats for borgeren.

Engelsk

For at imødekomme denne opfordring er Viborg Kommune i gang med at afdække behovet for at etablere aftaler om engelskundervisning. Erfaringen i Viborg Kommune er, at en stor del af de fordrevne fra Ukraine ikke kan tale engelsk. Da engelskundervisningen vil kræve et kendskab til det engelske sprog, er den umiddelbare vurdering derfor, at der vil være få i målgruppen i Viborg Kommune.

De fordrevne borgere fra Ukraine, som ikke er i beskæftigelse, bliver tilbudt at komme på Jobværksted, hvor der er fokus på CV og jobsøgning. Der er indtil nu afholdt 16 hold og der er planlagt 35 ’sommerhold’. På sommerholdene vil der kun være fokus på CV. Der kan være otte deltagere på hvert hold, og der er således frem til slutningen af juli plads til i alt 408 deltagere.

Der vil blive et behov for at etablere virksomhedspraktikker til de borgere, som ikke kommer i ordinær beskæftigelse. Hertil bliver der i Viborg Kommune arbejdet på en proces, hvor Jobcenteret vil kontakte større virksomheder indenfor de branchespecifikke mangelområder. Dette med henblik på at få hjælp fra virksomhederne til at etablere virksomhedspraktikker. Viborg Kommune kan hertil bidrage med mentorstøtte (frikøb af medarbejder i virksomheden), som kan støtte borgerne i opstarten på virksomhederne.

Ventetid

Af dagsordenen til politikerne fremgår det, at der fortsat er en øget opgavemængde på baggrund af modtagelsen af de fordrevne borgere fra Ukraine. Der vil derfor stadig være øget ventetid på blandt andet ansøgninger om forsørgelses- og enkeltydelser efter aktivloven.

Der er ansat nye medarbejdere på Ydelseskontoret, i Jobcenteret og ved Jobigen (beskæftigelsesrettede tilbud). Der er i alt ansat ni medarbejdere i midlertidige stillinger, otte er ansat i faste stillinger og derudover er der ansat tre tolke (én på deltid). De nye medarbejdere bidrager til løsning af både borger- og virksomhedsrettede opgaver.