Frivillige efterlønnere og pensionister løfter en væsentlig del af frivilliglivet i lokalområdet. Foto: Privatfoto

Langt flere ældre arbejder frivilligt

På 20 år er antallet af ældre, der arbejder frivilligt, steget markant

FRIVILLIG Længere levetid og flere borgere med et godt helbred langt op i 70’erne gør, at de ældre i stigende grad lægger tid og kræfter i frivilligt arbejde. Stigningen er især påfaldende blandt de 67-77-årige, viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Når ældre forlader arbejdsmarkedet, får de meget mere fritid i hverdagen. Et stigende antal ældre bruger deres tid på frivilligt arbejde.

Andelen af ældre, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, er steget markant siden 1997. Stigningen er særligt påfaldende blandt de 67-77-årige. 28 procent flere 67-årige og 43 procent flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden. Det viser en undersøgelse fra VIVE på baggrund af Ældredatabasen.

- Danskere lever længere, og i dag har mange ældre et godt helbred, derfor har mange tid og lyst til en mere aktiv ældretilværelse. Frivilligt arbejde kan hjælpe ældre med at få struktur i hverdagen og skabe nye sociale kontakter, siger seniorforsker Anna Amilon, der står bag undersøgelsen.

Ressourcestærke ældre er oftere frivillige

Det er primært ressourcestærke ældre, der udfører frivilligt arbejde. Mange ældre, der har en videregående uddannelse, har arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Det samme gælder ældre, der vurderer deres helbred som bedre end de flestes, og ældre, der hjælper andre familiemedlemmer i hverdagen.

Generelt er andelen, der har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år, lidt højere blandt mænd end blandt kvinder. Undersøgelsen viser, at mænd isoleret set har seks procent højere sandsynlighed for at arbejde frivilligt end kvinder.

De ældste vil arbejde frivilligt

Frivilligt arbejde er mest udbredt blandt ældre, der har forladt arbejdsmarkedet. Så når folkepensionsalderen stiger, vil det sandsynligvis reducere andelen af frivillige ældre blandt personer i slutningen af 60’erne. Til gengæld tyder undersøgelsen på, at andelen af frivillige kommer til at stige blandt de 82-87-årige.

- Fremtidens ældre vil være endnu mere ressourcestærke end nutidens ældre, så vi forventer, at flere af de allerældste fremover vil arbejde frivilligt. Hvis den positive udvikling i helbred og levealder fortsætter, så har de ældste danskere et stort potentiale i forhold til frivilligt arbejde, og vi kan forvente at se flere over 80 år i de frivillige organisationer, siger seniorforsker Anna Amilon.

Ældredatabasen

Ældredatabasen indeholder informationer om danske ældres levekår, helbred, livstil og sociale relationer. Informationerne er indsamlet hvert femte år siden 1997 ved hjælp af spørgeskemaer. Seneste bølge af indsamlet data bygger på svar fra 10.062 danskere i alderen 52-97 år.