Per Møller Jensen skriver læserbrev om budgetforliget

Flere penge til centrale områder i Region Midtjylland

Regionsrådet har lavet budgetforlig. Per Møller Jensen skriver læserbrev

LÆSERBREV Vi har i forbindelse med Budgetforliget 2023 tilført en række centrale områder ekstra penge. Det drejer sig bl.a. om:

- Hospitalsområdet (generelt) - 100 mio. kr.- Akutområdet - 12 mio. kr. - Karkirurgien - 38 mio. kr. - Høreområdet – 6,5 mio. kr. - Psykiatrien - 33 mio. kr.- Bæredygtighed og grøn omstilling - 40 mio. kr.

Samlet set ekstra 308 mio. kr. ekstra til driften.

På anlægssiden er vi udfordret på den ramme, vi har til rådighed i forhold Økonomi-aftalen, hvilket - suppleret med stigende priser - betyder, at en række byggerier bliver udskudt eller forsinket.

Vi har fastholdt om- og udbygningen af hospitalet i Silkeborg, mens Ny Psykiatri i Viborg og hospitalsbyggeriet i Randers bliver forsinket. Endelig har Regionsrådet bekræftet hinanden i, at Helipad’en i Viborg bliver etableret.

Endelig må vi konstatere, at den kollektive trafik er udfordret på grund af faldende passagerer og stigende priser på brændstof. Det kalder på nytænkning, men også reduktioner, hvor borgerne vil blive inddraget i drøftelserne.

Med de givne rammer og forudsætninger et fornuftigt budget, som samlet set er på 30,5 mia. kr., hvor sundhedsområdet bruger 29 mia. kr., mens resten går til socialområdet og regional udvikling.