Retten i Herning skulle tage stilling til en sag om rufferi. Foto: Henrik Lind Jørgensen

Lejede ud til 12-14 kvinder: Dømt for rufferi i Bording

En 59-årig mand er blevet idømt fem måneders betinget fængsel for rufferi - blandt andet i Karup

BORDING Fra januar til marts sidste år lejede en 59-årig mand en række adresser i Jylland, som han videreudlejede til prostituerede.

Sagen blev ført som en tilståelsessag i Retten i Herning, hvor anklagemyndigheden begyndte retssagen med at remse op, at adresserne befandt sig i Thisted, Hjørring, Vejle, Lunderskov, Karup, Aarhus og Bording.

Den tiltalte bekræftede alle adresserne, undtagen en enkelt adresse i Aarhus, og anklageren gik med til at justere anklageskriftet.

Udlejede til 12-14 kvinder

Derefter spurgte anklagemyndigheden den tiltalte, hvordan den daglige drift af »udlejningsvirksomheden« foregik.

- Jeg lejede adresserne, og så lejede kvinderne dem af mig. Det var meget forskelligt, hvad kvinderne betalte for at leje. Måske 400-500 kroner om dagen for dem, der ikke havde så mange penge, fortalte den tiltalte.

Han fortalte også, at det i løbet af de tre måneder drejede sig om måske 12-14 kvinder på de syv adresser.

- Det var meget sløvt i de måneder, tilføjede han.

Han erkendte, at han havde drevet udlejningsvirksomheden sammen med en bekendt, som han ikke længere har nogen kontakt med, og at fortjenesten har været omkring 110.000 kroner.

Et professionelt setup

Efter afhøringen nedlagde anklagemyndigheden påstand om domfældelse.

- Perioden fra januar til marts virker kortvarig, men det har været tid nok til at opsætte en relativt professionel virksomhed. Derfor anbefaler vi seks måneders fængsel ud fra en betragtning om, at det er et professionelt setup, som er sket i forening med andre. Når vi har at gøre med en ustraffet person, vurderer vi, at en betinget straf vil være passende, sagde anklageren.

Forsvarer Jakob Fastrup var enig, men vurderede, at tiltalte skulle have en lidt kortere straf.

- Jeg mener, at straffen skal være fem måneders betinget fængsel. Min klient er ikke tidligere straffet og har gode personlige forhold, og i en lignende sag blev en tiltalt straffet med fem måneders betinget fængsel.

Tilståelse hjalp

Samme tidligere sag lagde dommer Nina Kylkjær til grund for strafudmålingen, da hun afsagde dommen.

- Jeg har kigget på praksis inden for lignende sager. Og jeg fastsætter straffen til fem måneders fængsel, som gøres betinget med en prøvetid på et år. Det gør jeg ud fra, at du har tilstået i dag, sagde hun direkte henvendt til den tiltalte.

Den 59-årige mand modtog dommen uden yderligere kommentarer.