Alle tre partier er blevet enige om budgettet for Viborg Kommune i 2024.

Enighed om budget med klare prioriteringer

Forleden blev 28 ud af byrådets 31 medlemmer enige om budgettet for Viborg Kommune i 2024

BUDGET Øgede udgifter til blandt andet familieområdet og socialområdet udfordrer økonomien i de fleste danske kommuner.

Det er også tilfældet i Viborg, hvor Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti tirsdag den 29. august er blevet enige om budgettet for 2024.

- Der er behov for at finde over 20 millioner kroner til familieområdet i 2024 og frem, ligesom udgifterne på socialområdet også stiger. Derfor er det nødvendigt at finde besparelser både på drift og anlæg. Det er aldrig en let proces, og jeg vil gerne takke mine byrådskolleger for at gå konstruktivt ind i processen og være med til at tage de nødvendige beslutninger, siger borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek.

Han glæder sig over, at det er lykkes at finde penge til prioriterede områder.

- Det er vigtigt, at vi med dette budget har gjort det muligt at give et markant løft til familieområdet, socialområdet, ældreområdet og dagtilbudsområdet. Samtidig har vi været i stand til i 2024 at lægge to millioner kroner oven i de ekstra fem millioner, som blev tilført folkeskoleområdet i budgettet for 2023, siger Ulrik Wilbek.

De ekstra penge kommer blandt andet fra en generel reduktion i serviceudgifterne på 0,5 procent (cirka 20 millioner kroner) hvert år i årene 2024 til 2026, og som skal hentes ind gennem reduktioner og effektiviseringer i serviceudgifterne.

Derudover skal der spares 11,5 millioner kroner på administration. Samtidig reduceres den kommunale budgetbuffer fra 15 til 7,5 millioner kroner, ligesom, der gennemføres en besparelse på 6,9 millioner kroner på den såkaldte klippekortordning, hvor ældre kan vælge ekstra service udover den ordinære hjemmepleje.

Der findes også en række mindre besparelser på andre områder.

Også på anlægsområdet stod Viborg Kommune overfor en række udfordringer, idet de planlagte anlæg oversteg den ramme, som Viborg Kommune har mulighed for at bruge uden at blive sanktioneret af staten.

Budgettet giver plads til etableringen af mange af de skitserede projekter for domkirkekvarteret i Viborg, som for en stor del er fondsfinansierede, men som alligevel tæller med i anlægsrammen.

Der bliver også penge til landdistrikterne blandt andet i form af en pulje til landdistriktsudvalget på 5 millioner kroner om året, ligesom landdistriktsudvalget får tilført VE-midler.

Til gengæld betyder budgetforliget også, at planerne om en ny foreningssvømmehal udgår. Det er i stedet besluttet at renovere svømmehallen på Søndre Skole.

- Det har ikke været en nem proces, fordi vi gerne vil sikre borgerne i Viborg Kommune de bedst mulige faciliteter. Omvendt gik vi ind til forhandlingerne med et mål om at få taget nogle væsentlige beslutninger om anlægsbudgettet ikke bare i 2024 men også i forhold til årene fremover. Jeg er meget tilfreds med både resultat og forløb, selv om der helt sikkert er områder, hvor nogle er blevet skuffede over, at der alligevel ikke er råd til de projekter, de var stillet i udsigt. Omvendt er der jo også rigtig mange gode projekter, som vi er i stand til at gennemføre, siger Ulrik Wilbek.