Der kan søges midler til både nedrivning af faldefærdige huse og renovering af slidte huse fra den tilskudspulje, som Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune holder åben indtil den 18. april 2023. Arkivfoto

Nedrivningspulje er åben igen

Viborg Kommune yder fortsat tilskud til nedrivning og renovering af huse i mindre byer

BYFORSKØNNELSE Det har i Viborg Kommune siden nytår igen været muligt at søge tilskud til nedrivning af faldefærdige huse eller renovering af slidte huse i form af eksempelvis nyt tag eller nye vinduer.

Det gælder for borgere i byer med under 4000 indbyggere, hvilket vil sige alle byer pånær Viborg og Bjerringbro, og den nye frist løber indtil den 18. april 2023.

Det er Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune, der har genåbnet tilskudspuljen, der skal være med til at gøre landsbyer mere attraktive at bo og investere i.

Det kan for eksempel dreje sig om nedrivning af nedslidte boliger opført før 1960 eller udtjente, private erhvervsbygninger, hvor erhvervsaktiviteten er hørt op.

Det kan også være helt eller delvist tilskud til renovering af tag, vinduer, ydervæg eller døre på boliger eller forsamlingshuse.

Og endelig kan puljen finde anvendelse til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme eller indretning af byrum og tomme grunde efter nedrivning.

Puljen er finansieret af både statslige og kommunale midler med det formål at sikre, at det er attraktivt at bosætte sig alle steder i Danmark, og hvis man ønsker at søge midler fra puljen, kan man finde mere information på viborg.dk/landsbyforny.