Fra venstre: Palle Skovborg, Claus Bitsch og Bjarne Nyberg er på billedet. Steen Bovbjerg og Brian Falkenberg kom ikke med på billedet. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Lokale biavlere samlet

Frederiks Forsamlingshus dannede ramme om generalforsamling I Kjellerup og Omegns biavlerforening

FREDERIKS 15 var mødt frem til Kjellerup og omegns generalforsamling i Frederiks Forsamlingshus.

Af beretningen fremgik det, at foreningens aktiviteter i to år været ramt af corona, hvilket hat sat en begrænsning på foreningens aktiviteter.

Men der har været to Åbne Bigårde i løbet af sommeren. Det var som altid et par hyggelige aftner. Igen i 2022 vil der være mulighed for at købe dronningeceller fra Fredelige Bier gennem foreninger.

Der er stadig 37 medlemmer i foreningen, selv om det er svært at få specielt yngre medlemmer med.

Steen Bovbjerg gennemgik regnskabet. Det har udelukkende været lidt udgifter til sidste års generalforsamling samt de stigende bankgebyrer. Kontingent til foreningen fastholdes uændret til næste år.

Der er arrangeret to Åbne Bigårde i løbet af sommeren hos Bjarne, Hans Kristian og Søren Andersen.

Sidste år var der snak omkring honningpressen. Nu er det blevet bestemt, at idet der ikke er problemer med opbevaring og den ikke har så stor værdi, vil foreningen beholde den som et tilbud til medlemmer.

Palle Skovborg blev genvalgt som formand.

Bjarne Nyborg blev genvalgt. Brian Falkenberg blev også valgt ind i foreningen, så der nu igen er oppe på fem bestyrelsesmedlemmer.

Efter generalforsamlingen fortalte dronningavler Anders Peter Blæsild fra Hørning om sine avlsmetoder,for at opnå fredelige, yderige, sværmetræge og tavlefaste bier.

Foto: Knud Gaarn-Larsen