Mange var mødt frem til mindehøjtidligheden ved Grønhøj Kros mindesten den 4. maj. Foto: Knud Gaarn-Larsen.

Befrielsen markeret ved Grønhøj Kro

BEFRIELSEN Den 4. maj, befrielsesdagen i Danmark, blev traditionen tro markeret ved Grønhøj Kro, hvor der er en mindesten.

Deltagerne blev budt velkommen af kroejer Gregers Laigaard, Grønhøj Kro. Engang blev han blev spurgt, om det virkelig var nødvendigt at rejse en mindesten så mange år efter styrtet. Ja, det er aldrig for sent at hædre og mindes dem, der gav deres liv for at vi kan være et frit land i dag. Og nu kan vi også byde velkommen til ukrainere.

Karen sang for på »En lærke letted«.