Centerlederen på Åbrinken i Karup er glad og stolt.

Åbrinken får topkarakterer

Marianne Thaagaard Villekold, centerleder Åbrinken, er stolt over de vurderinger, som tilsynene på plejecenteret i Karup er kommet frem til

KARUP - Jeg er som leder simpelthen så stolt over de vurderinger, som tilsynene er kommet frem til. Det er resultatet af personalets store indsats og engagement og de fortjener kæmpe ros og anerkendelse for dette.

Sådan siger Marianne Thaagaard Villekold, der er centerleder på Åbrinken i Karup.

Det er således gået godt med tilsynene, også det sidste den 9. august, hvor der blev givet top-karakterer på alle temaer.

- Åbrinken er et meget velfungerende center, hvor engagerede og dedikerede medarbejdere og ledelse medvirker til trivsel for borgerne

- Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj borgeroplevet og faglig kvalitet

- Borgerne beskriver medarbejderne som hjælpsomme, dygtige og dedikerede, og særligt fremhæves medarbejderne for deres opmærksomhed på at skabe tryghed og ro

- Borgerne oplever stor respekt fra medarbejderne, og de tilkendegiver, at der tages hensyn til deres vaner, ønsker og særlige behov

- Tilsynet bemærker fagligt reflekterede medarbejdere, som kompetent kan redegøre for arbejdsgange og anvendte faglige metoder i relation til kerneydelsen og målgrupperne.

D. 9. maj havde centeret et Sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed med fokus på blodfortyndende medicin.

Den samlede vurdering efter tilsyn var: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden, som er den bedste kategori.

Styrelsen arbejder med følgende fire kategorier: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Større problemer af betydning for patientsikkerheden. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview, journal- og instruksgennemgang samt gennemgang af medicinbeholdninger og medicinlister hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin, ved det aktuelle tilsyn. Tilsynet konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt. Behandlingsstedet fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik, og man identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg.