Inge Lautrup, Solvænget 24 i Frederiks skriver læserbrev om biblioteket.

Læserbrev: Bibliotekets menneskelige ansigt

På vegne af læsekreds ved Frederiks bibliotek skriver Inge Lautrup et læserbrev

LÆSERBREV At biblioteket er videns- og kulturformidler og bidrager til et oplyst og kritisk perspektiv på tilværelsen vil alle nok kunne tilslutte sig. Derfor var det også glædeligt, at Viborg Byråd ikke lukkede omegnsbiblioteker.

Stor er så forundringen over at erfare, at man fra bibliotekets side vil fjerne bemandingen på en række af oplandets biblioteker. Dette vil være en serviceforringelse, der vil ramme skævt og hårdt.

Bibliotekets medarbejdere er dels nogle, der kan hjælpe med for eksempel litteratursøgning og dels et relationelt holdepunkt – de er bibliotekets menneskelige ansigt.

Det er vigtigt med fast personaletid, så borgere ved, hvornår de kan komme ind på biblioteket, så adgangsteknikken ikke svigter dem, og så der er et menneske, der kan hjælpe med informationssøgning, kildekritik og viden.

Biblioteket kan ikke sættes ind i et regneark, hvor man kun ud fra lånetal betragter bundlinjen. Formidling af viden og kultur, hjælp til information, fællesskab, kreativitet, frirum og perspektiv er faktorer af stor værdi for borgerne og kan ikke umiddelbart aflæses i et skema.

Som del af en læsekreds har undertegnede haft et særdeles godt samarbejde med bl.a. Kirsten Sørensen, der har vejledt, organiseret og været den menneskelig kontakt.

Fremover håber vi fortsat at have mulighed for minimum én gang ugentligt at have et fast tidsrum med bemanding på Frederiks Bibliotek.