Oberst Palle Mikkelsen fortæller, at den 27-årige løjtnant straks efter krænkelses-episoderne blev fjernet fra sine opgaver og efterfølgende afspadserede. Siden blev han afskediget, ligesom der blev rejst en sag mod ham.

Øverste chef i Karup efter krænkelser: En brandærgerlig historie

Chefen for Flyvestation Karup, oberst Palle Mikkelsen, fortæller, at Forsvaret sætter hårdt ind mod krænkelses-sager

FLYVESTATION - Det er en kedelig og brandærgerlig historie.

Sådan siger oberst Palle Mikkelsen, der er chef for Operations Support Wing og er garnisons-kommandant på Flyvestation Karup, efter, at en 27-årig løjtnant fra flyvestationen er blevet dømt for vold og krænkelser af værnepligtige under en afslutningsfest.

- Jeg billiger ikke noget af det, der er foregået overhovedet. Den slags sager skal håndteres hurtigt og ordentligt i henhold til de retningslinjer, vi har. Og i det her tilfælde har det ført til, at den 27-årige er blevet afskediget, og at der efterfølgende er blevet rejst en sag, som altså nu har været for retten, siger Palle Mikkelsen.

Løjtnanten blev idømt 30 dages fængsel, men han har anket sagen til landsretten.

Sidste år skrev Midtjyllands Avis om en anden krænkelses-sag fra flyvestationen, hvor en 46-årig mand fra Silkeborg-området blev idømt 10 dages betinget fængsel for krænkelser mod to kvindelige ansatte på flyvestationen, hvor der i øvrigt er 3500 ansatte.

Enorm fokus

Palle Mikkelsen mener, der er et enormt fokus på en offentlig arbejdsplads som Forsvaret.

- Vi er et spejl af samfundet, og jeg tænker, at vi hverken er bedre eller værre end mange andre arbejdspladser. Vi er meget transparente, når den slags sager opstår, siger Palle Mikkelsen.

Forsvaret har igennem længere tid arbejdet med kulturen og adfærden - man skal opføre sig ordentligt.

- Hele Forsvaret - fra chefen og ned - er i gang med en uddannelse i god adfærd. Der sættes ord på, hvad det handler om, og hvad man er forpligtet til i forhold til kollegaer og ledelse, hvis man ikke oplever god adfærd, siger han.

For meget at drikke

Den 27-årige løjtnant havde fået så meget at drikke i forbindelse med afslutningsfesten, at han ikke kunne huske krænkelses-episoderne.

Palle Mikkelsen fortæller, at løjtnanten forinden havde gjort en fin tjeneste og opført sig eksemplarisk.

- Men alkohol er ingen undskyldning, siger obersten.

Han kan desværre ikke garantere, at det er sidste gang man hører om krænkelser i Forsvaret.

- Jeg tænker, at det er det samme som på landevejen: Der er grænser for, hvor hurtigt man må køre, men der er engang imellem nogen, der bliver taget for at køre for stærkt. Det gælder også hr. og fru Danmark, så jeg tænker, det vil ske igen - ligesom det også vil ske på andre arbejdspladser.

- Men vi er i fuld gang med at få sat ord på, så alle ved, hvad ordentlig adfærd er, siger Palle Mikkelsen.