Foreningen Norden havde en vellykket generealforsamling.

Pænt fremmøde til årsmøde i Norden

65 var mødt op til generalforsamlingen i Foreningen Nordens Karup-afdeling

DET fortalte formand Jann Rasmussen på generalforsamlingen.

Der er 209 medlemmer, hvilket placerer os som den 6. største afdeling i landet.

- Tak for jeres trofasthed og velvilje. Vi i bestyrelsen er selvfølgelig glade for den opbakning, der altid er til vore arrangementer, og det kan være rejser, foredrag, små ture, hvor det sociale kommer i højsædet.

- Vi føler selv, at vi rammer den nordiske fællesfølelse på gulvplan, som de fleste har gemt i sig. Det kan være feriebesøg i Norden, skolerejser osv, hvor vi har mødt den nordiske sjæl.

- Ser vi tilbage på året, så er det med tilfredshed. Vi har et pænt besøgstal ved arrangementerne. Det gælder forårsudflugten til Blicheregnenes museum og det nybyggede herberge lige over for. Spændende og imponerende besøg begge steder, som Jens, Jørn og Niels Chr havde planlagt.

- Så lykkedes det at få afviklet Islandsturen i august, idet 25 var med. Vejret artede sig godt den uge, og jeg har fået det indtryk, at det var en vellykket tur.

Den 12-14 maj får foreningen et weekendbesøg af repræsentanter for Norden i Arvika.

- Et møde, som vi ser frem til med glæde. Vi vil naturligvis vise dem egnen, holde møder om vores fremtidige samarbejde og finde punkter, hvordan vi kan få foreninger og andre grupper eks udøvende malere og andre grene gjort interesseret i samarbejde. Måske kan vi genoptage vore Nordiske træf, hvor foreningerne besøger hinanden hvert andet år, og hvis privat indkvartering kan lade sig gøre, vil det naturligvis være toppen af kransekagen og væsentligt billigere. Det er jo ikke så langt mellem vore to byer ca. 3 timer fra Gøteborg ind i det meget smukke Mellemsverige med søer, udkigspunkter og ikke langt fa Trollhættans sluser, så i løbet af et weekenden kan man nå at se meget. Arvika er også en meget spændende by med parker med kunst, frilandsmuseum, søer og natur.

Vi har ikke planlagt mere ud over den annoncerede forårsudflugt til Sønæs i Viborg, så når næste Norden-nyt kommer i slutningen af august, så kan I se vores nye sæsonprogram.

Regnskabet viste et underskud på 7800 kr, men det skyldes rejsestilskud til Islandsturen og Arvikamødet, men takket være sponsorlotterigaver, var det minimalt, oplyste kassereren, Betty Rasmussen, og kassebeholdningen var på 44.000 kr. Så regnskabet blev ligeledes godkendt.

Valg til bestyrelsen: Jann Rasmussen, Jørn Rasmussen, Bent Hansen og Niels Chr. Hansen genvalgtes

Suppl. Jens Andersen og revisor Kirsten Andersen.

Derefter oplyste Jørn Rasmussen, at der var tilmeldt 25 til Danmarks øer, og der var stadig mulighed for at komme med den 5. sept ved at henvende sig til Sørens rejser. Næste års rejsemål blev offentliggjort, og det var Nordkap i juni med bus den ene vej og fly den anden vej. Foreningen vil afholde rejsemøde i efteråret om denne rejse.

Efter generalforsamlingen viste Erik Madsen billeder fra Islands rundt- uren, og man fik et fint indtryk af dette spændende land mod nord. Aftenen sluttede med ostebord med drikkevarer.