Anders Bertel har indsendt læserbrev om budgettet.

Læserbrev: Fokus på velfærd

Viborg Kommune har lavet budgetaftale

LÆSERBREV Viborg Byråd har indgået budgetaftale for de kommende år. Fra socialdemokratisk side har vi igen fået sat tydelige aftryk i budgettet. De helt centrale kernevelfærdsområder er blevet tilgodeset.

Overordnet set er det et stramt budget, hvor vi i Viborg Kommune får færre indtægter. Der var ligeledes lagt op til store besparelser på bl.a. den beskyttede beskæftigelse til vores udviklingshæmmede borgere. Disse besparelser er blevet afværget, så vi også i fremtiden, kan tilbyde nogle af vores svageste borgere et indholdsrigt tilbud bl.a. på Trepas.

Et af de mere uspiselige reduktionsforslag var nedlæggelsen af biblioteket i Frederiks, som er fælles med skolebiblioteket. Det var der heldigvis ingen politisk opbakning til i byrådet, så biblioteket i Frederiks består. Set ud fra et lokalt perspektiv, er jeg naturligvis rigtig glad for den lokale opbakning fra det øvrige byråd.

Folkeskolen tilføres 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. årlig fra 2024. Socialområdet, som dækker vores handicappede og psykisk udfordrede borgere, tilføres 15 kr. mio. årligt. Befolkningen i Viborg Kommune bliver heldigvis ældre. Det kræver flere midler, for at opretholde et ordentlig serviceniveau. Derfor tilføres ældreområdet 10 mio. som følge af den demografiske udvikling. Alle helt central kernevelfærdsområder i samfundet.

Pengene findes bl.a. ved besparelser på administration, bl.a. ved at reducere intern kontrol og unødig bureaukrati, samt brugen af eksterne konsulenter.