Ved det tidligere XL-Byg i Frederiks skal der nu laves boliger.

42 nye boliger på vej til Frederiks

Teknisk Udvalg igangsætter ny lokalplan for området, der tidligere dannede ramme om XL-Byg i Frederiks

FREDERIKS Det er syv år siden, at der var byggehandel og tømmerhandel på Solvænget midt i Frederiks.

Siden er Frederiks El og VVS rykket ind som lejere, men nye tider er på vej.

Teknisk Udvalg har således besluttet at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre 42 boliger.

Den nuværende lokalplan giver nemlig ikke mulighed for det.

Boligerne ønskes opført på grunde mellem 200 kvadratmeter og 350 kvadratmeter. Der vil blive etableret omkring 15 procent fælles opholdsareal.

Det er Henrik Søgaard fra Viborg-firmaet HS Byg, der ejer stedet og har planer om at rage den gamle tømmerhandel ned og lave boliger på grunden.

Det er Laustsen Tegnestue og Boligbyggeri, der på vegne af bygherre har ansøgt om et projekt med tæt-lav boligbebyggelse på stedet.

Der etableres én parkeringsplads på hver grund, og en halv parkeringsplads pr. bolig etableres på fælles parkeringsarealer. Området vil få vejadgang fra Solvænget.

Området ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og risiko-område for oversvømmelse i kommunens klimatilpasningsplan. Der er udfordringer med at håndtere regnvandet indenfor lokalplanområdet. Derfor skal området separatkloakeres. Det er muligt at lave nedsivning via regnbed i den sydvestlige ende af lokalplanområdet. Der skal udarbejdes en regnvandshåndteringsplan i forbindelse med skitsering af projektet.

Det skal ikke være muligt at køre fra Brorsonsvej og videre ind i lokalplanområdet. Der skal derfor være vejadgang fra Solvænget til lokalplanområdet.

Den nye lokalplan forventes at komme i høring i august og forventes at blive endelig vedtaget i oktober.

Frederiks El og VVS har tidligere oplyst overfor Midtjyllands Avis, at man har købt Nyrupvej 7 og har planer om at flytte og bygge kontor på adressen.