Læserbrev af Per Asp. Folketingskandidat for KristenDemokraterne i Viborg.

Fremtidens Energiforsyning i Danmark

Læserbrev af Per Asp. Folketingskandidat for KristenDemokraterne i Viborg

LÆSERBREV Vi er godt i gang med at plastre vort lille land til med solcelleparker og vindmøller som ikke pynter på vor smukke natur. Når man så i samme forbindelse formindsker muligheden for at dyrke vores landbrugsjord, må tiden være inde til at træffe nogen helt anderledes beslutninger om opnåelse af 2030 planen for den grønne omstilling.

Vi, KristenDemokraterne, mener ganske enkelt at tiden er inde til at indføre fusions/kerneteknologi hurtigst muligt. Et sådant anlæg kan forsyne Danmark med den energi vi har behov for, og så forurener det ikke vort dejlige land.

Nu kommer vi så til det store spørgsmål: Hvor skal man placere et sådan anlæg? Det er ganske ligetil: Nedlæg den civilelufthavn på Flyvestation Karup. Den har jo i forvejen næsten nedlagt sig selv.

I dette tilfælde er der flere gevinster:

Området kan sagtens rumme et sådan anlæg og generere mange flere arbejdspladser end driften som civillufthavn kan.

De kommuner der nu støtter driften af lufthavnen kan konvertere de mange millioner af kroner til andre formål.

Jeg vil vove den påstand at de der benytter flytransport fra Karup til Hovedstaden, nemt kan omstille sig til at bruge andre muligheder uden at det går ud over den samlede rejsetid, og lufthavene har jo ikke formået at udvikle sig og finde andre destinationer.

Og så er der lige det med CO2 udledningen, der vil blive væsentligt reduceret!