Anders Bertel fra Frederiks er ny formand for FGU Midtjylland.

Frederiks-mand er ny formand for FGU Midtjylland

Nyt formandskab på FGU Midtjylland. Anders Bertel er ny formand

FREDERIKS I forbindelse med, at der er tiltrådt ny bestyrelse på FGU Midtjylland i starten af maj, har bestyrelsen konstitueret sig med formand, Anders Bertel og næstformand, Henrik Toft. Til sammen vil de udgøre formandskabet for den forberedende grunduddannelse i de kommende fire år.

- Jeg ser frem til samarbejdet med bestyrelsen om de opgaver, der venter i den kommende tid, herunder den fortsatte kvalitetsudvikling af tilbuddene i Silkeborg og Viborg. Særligt arbejdet med at få etableret de rette værkstedsfaciliteter i Viborg står højt på bestyrelsens dagsorden, udtaler Anders Bertel.

FGU Midtjylland har netop igangsat en rekrutteringsproces for ansættelsen af en ny direktør.

- Vi søger en leder med erfaring, og står i formandskab og bestyrelse klar til vores del af arbejdet med ledelse af en vigtig selvejende institution i Midtjylland, siger Henrik Toft.

FGU (Forberedende Grunduddannelse) er etableret ved lov og startede den 1. august 2019 som en selvejende institution ledet af en bestyrelse. Etableringen af FGU gav en ny ramme for udvikling af relevante uddannelsestilbud til unge i målgruppen. FGU har til formål - i et inkluderende læringsmiljø - at give elever »viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse« (formålsparagraffen i lov om forberedende grunduddannelse).

FGU Midtjylland består af FGU-skolen i Silkeborg, FGU-skolen i Viborg samt en fælles administration og overordnet ledelse som er fysisk placeret i Viborg. Institutionen ledes af en partssammensat bestyrelse med repræsentanter fra kommunalbestyrelserne i Silkeborg og Viborg kommuner, arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner samt medarbejdere fra FGU.

Der er lige nu ca. 350 elever, herunder lærlinge, på FGU Midtjylland ligeligt fordelt på de to skoler.

FGU er en ny uddannelse med mange års erfaring med unge, der har brug for at ruste sig, inden de kan starte på uddannelse eller job.

På begge skoler arbejdes der i et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til alle, og hvor dygtige undervisere er klar til at tage imod unge, der skal rustes til ungdomsuddannelse eller til at have fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der tilbydes undervisning i almene fag (AGU), værkstedsfag (PGU) eller man kan tage en erhvervsgrunduddannelse (EGU) med praktik i en virksomhed.

Det er den Kommunale Unge Indsats (KUI), der målgruppevurderer elever til FGU. I begge kommuner har FGU et godt samarbejde med KUI – på både ledelses- og vejlederniveau.