Ansat på Flyvestation Karup dømt for tyveri af el. Foto: Jesper Wind

Dømt for tyveri af el fra sin arbejdsplads

Forsvars-ansat forklarede i retten, at han ikke var klar over, at han ikke måtte oplade sin el-bil på Flyvestation Karup

KARUP En 28-årig mand fra Sydjylland, der er ansat på Flyvestation Karup, er blevet dømt for to gange tyveri af el fra arbejdspladsen.

Det skete i forbindelse med opladning af sin el-bil af mærket Tesla.

Manden var, ifølge anklageskriftet fra auditørkorpset, tiltalt for natten til den 21. juli sidste år klokken cirka 01.20 på Flyvestation Karup at have forbundet elbilens kabel til en el-tavle på stedet og derved at have stjålet el for en ikke opgjort værdi.

Ligeledes var han tiltalt for på samme måde at stjæle el den 9. oktober klokken 06.05 ved at forbinde bil-kablet til en stikdåse på stedet.

Den 28-årige Tesla-ejer erkendte at have opaldet bilen i de to tilfælde, men han nægtede sig skyldig i tyveri - og for grov pligtforsømmelse i forhold til den militære straffelov, som han også var tiltalt for.

Manden havde ikke tilladelse til at oplade bilen på sin arbejdsplads.

Han forklarede i retten, at han ikke var klar over, at han ikke måtte oplade sin el-bil på Flyvestation Karup.

Retten lagde til grund, at tyverierne ingen tilknytning havde til tiltaltes pligter i tjenesten som ansat i Forsvaret.

Retten fandt herefter ikke grundlag for at straffe tiltalte for overtrædelse af den militære straffelov.

Den omstændighed, at det fremgik af en kommandantskabsbefaling, at det ikke var tilladt at oplade private elbiler på flyvestationen, kunne ikke føre til et andet resultat.

Retten lagde herved navnlig vægt på, at befalingen ikke pålagde de ansatte yderligere pligter eller ansvar, men blot indskærpede et allerede eksisterende retsgrundlag.

Den tiltalte blev frifundet for overtrædelse af den militære straffelov i begge tilfælde. Til gengæld blev han dømt for tyveri og blev idømt fire dagbøder på 200 kroner per styk.