Af 22 inviterede var der 12 foreninger og institutioner repræsenteret, og det var alle var egentlig godt tilfredse med. Der var overvejende optimisme, idet de fleste foreninger nu er på vej mod tidligere medlemstal, efter at de har oplevet et alvorligt dyk som følge af corona. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Nyt liv til foreningssamarbejde i Frederiks

12 foreninger og institutioner var repræsenteret på møde

FREDERIKS På invitation fra Alhedens Borgerforening blev der på et fællesmøde i Pakhuset i Frederiks taget initiativ til at genoplive de halvårlige samarbejdsmøder mellem foreninger og institutioner i Frederiks, som har været i dvale under corona-restriktionerne.

Formålet med disse møder er, at man kan orientere hinanden om status samt hvilke planer, man har for den kommende tid og ideelt, at flere kan samles om at lave fælles arrangementer, så indsatsen både økonomisk og arbejdsmæssigt kan fordeles på flere hænder.

Af 22 inviterede var der 12 foreninger og institutioner repræsenteret, og det var alle var egentlig godt tilfredse med. Der var overvejende optimisme, idet de fleste foreninger nu er på vej mod tidligere medlemstal, efter at de har oplevet et alvorligt dyk som følge af corona.

Desværre var det et gennemgående tema, at selv for foreninger med flere hundrede medlemmer var det svært at formå blot nogle få til at tage del i foreningsarbejdet eller som hjælpere ved arrangementer.

Et af resultaterne fra tidligere års samarbejdsmøder er kartoffelfestivalen, som mange ønsker skal fortsætte. Spørgsmålet blev ikke endegyldigt besvaret, men det lykkedes at få tilsagn fra fem foreninger, som hver vil stille med et medlem til en styregruppe, der hurtigt skal i arbejdstøjet og finde ud af, om en kartoffelfestival kan stables på benene igen i år.