En overordnet på Flyve­station Karup dømt for vold og krænkelser i forbindelse med en afslutningsfest for de værnepligtige.

Officer dømt for vold mod værnepligtige

27-årig officer på Flyvestation Karup dømt for vold og krænkelser af værnepligtige under en afslutningsfest

FKLYVESTATION En 27-årig officer på Flyvestation Karup er i retten i Viborg blevet idømt 30 dages fængsel for vold og krænkelser under en fest for de værnepligtige.

Den overordnede var tiltalt for fredag den 22. november sidste år udenfor på flyvestationen i forbindelse med de værnepligtiges afslutningsfest at have udsat flere værnepligtige for vold og grove krænkelser.

En af dem blev efter desserten sparket fem til otte gange over skinnebenet med ømhed til følge. Herudover slog han ham tre gange i brystet med knyttet hånd.

Den overordnede var også tiltalt for grove krænkelser i forhold til den militære straffelov ved i samme forbindelse at tage fat i den værnepligtiges brystvorte og vride den rundt.

En anden værnepligtig blev, ifølge anklageskriftet, også sparket over skinnebenet og fik vredet brystvorten rundt.

En tredje værnepligtig fik ligeledes vredet brystvorten rundt, ligesom den overordnede, ifølge anklageskriftet, tog fat om soldatens kønsdele uden på tøjet og gav dem et lille klem, hvilket krænkede soldatens blufærdighed.

Den 27-årige nægtede sig skyldig.

Han forklarede i retten, at han drak en del i løbet af aftenen og ikke kunne huske, hvad der var sket.

Om mandagen, da han mødte på arbejde, fik han at vide, at der var nogle, som havde været utilfredse med hans adfærd til festen.

Senere blev han kaldt op på chefens kontor. Den 27-årige forklarede i retten, at han ikke fik at vide, hvad han blev anklaget for. Han vidste ikke, hvad det drejede sig om.

Den 27-årige blev suspenderet i nogle dage, men først senere fandt han ud af, hvad det handlede om.

En af de værnepligtige forklarede i retten, at der i Forsvaret var meget fokus på krænkende adfærd. De havde haft et oplæg om, at man skulle opføre sig ordentligt over for hinanden.

Til fredagsappellen forud for festen fik de værnepligtige at vide, at de skulle have en god fest, hvor de respekterede hinanden.

Det var tiltalte, der sagde det.

De værnepligtige og deres overordnede havde ikke nogen konflikt inden festen. Denne festaften stod de udenfor og snakkede, da den 27-årige gik over stregen ud af det blå.

Retten fandt de værnepligtiges forklaringer for troværdige og fandt den 27-årige skyldig. Han ankede sagen til landsretten.