Det er Vestre Landsret, som udtrækker lægdommere til retssagerne, men oftest vil lægdommerne skulle i retten i Viborg. Foto: Jakob Stigsen Andersen

Retten er sat: Viborg Kommune søger 322 lægdommere

Alle mellem 18 og 80 år kan søge om at komme i betragtning til at blive lægdommer i årene 2024-2027

VIBORG Sidste gang, der blev søgt efter lægdommere i Viborg, var der overvældende interesse.

Faktisk ansøgte flere end 1000 borgere om tjansen som lægdommer i perioden 2020-2023, og det var både unge og gamle og dem midt i mellem, der søgte.

Nu søges der igen efter 322 lægdommere.

På kommunens hjemmeside fremgår det, at alle, der bor i kommunen, kan søge om at komme med på den grundliste, som Vestre Landsret udtrækker de kommende lægdommere fra.

Så har man lyst til at være med til at afgøre straffesager i enten byret og landsret i årene 2024-2027, er chancen der nu. En lægdommer er en helt almindelig borger, der som domsmand eller nævning har sagt ja til at hjælpe de juridiske dommere i byret og landsret med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. Selv om man opfylder kravene, er der ingen garanti for, at man kommer med på grundlisten. Grundlisteudvalget tjekker alle ansøgninger og udvælger i alt 322 personer til den endelige liste, som Vestre Landsret bruger, når de trækker lod til hvervet som nævning eller domsmand i forskellige retssager.

Knud Gaarn-Larsen fra Kristendemokraterne, og som bor i Frederiks, er formand for Viborg Kommunes grundlisteudvalg, som udarbejder listen over egnede lægdommere til Vestre Landsret. Knud Gaarn-Larsen opfordrer alle interesserede til at søge om optagelse på listen:

- Det er vigtigt, at borgerne på grundlisten afspejler Viborg Kommunes befolkning, hvad angår køn, alder, etnicitet, uddannelse og job, så derfor håber vi på et bredt ansøgerfelt. Som lægdommer får man en oplagt chance for at bidrage til en vigtig samfundsopgave og er med til at sikre retsfølelsen samtidig med, at man får et helt unikt indblik i det juridiske maskinrum, siger han. Man skal ikke vide noget om hverken jura eller lovgivning på forhånd, og alle nye lægdommere får grundig information om deres opgaver, inden de deltager i deres første sag. Som lægdommer skal man regne med at blive indkaldt cirka fire gange om året, og man får 1.100 kr. pr. dag, man møder i retten.