En ny hjertesti med fem træningsstationer, trafikovergange ved skolen og ved Johs. Jensensvej samt et nyt byfornyelsesprojekt for midtbyen. Det er resultatet af flere års arbejde og forberedelse. Nu er det ved at være færdigt.

Klar til stor indvielse i Frederiks

På fredag den 15. oktober er der indvielse i Frederiks af Hjertestien, og om en måned gælder det byparken og torvet

KARUP Frederiks har fået den helt store tur, og nu kalder Alhedens Borgerforenings gruppe, der har arbejdet med områdefornyelsen, til indvielse af Hjertestien med fem træningsstationer og lidt senere fornyelse af midtbyen, nærmere betegnet byparken og torvet.

Indvielsen af Hjertestien foregår fredag den 15. oktober, og det sker i samarbejde med Frederiks Skole og dens motionsløb op til efterårsferien. Fredag den 15. november er der indvielse af områdefornyelsen, byparken og torvet.

Der vil - i lighed med arrangementet på fredag - være taler og snoreklip fra prominente gæster ved denne begivenhed.

Ideen om byforskønnelse af Frederiks er ikke ny, oplyser to af tovholderne bag, Ole og Lisbet Mølgaard fra Frederiks.

Det har været en del på tale og helt tilbage i foråret 2016 blev der holdt et møde, hvor borgere blev enige om, at nu skulle byforskønnelsen i gang.

I juni mødtes foreninger, erhvervsliv, institutioner og andre i byen til ideudviklingsmøde, og en koordinationsgruppe blev nedsat.

Koordinationsgruppen ville bidrage til at sikre en kvalitativ byfornyelse af Frederiks, og der blev sat potentialer og udfordringer for Frederiks, oplyser Ole Mølgaard.

Et borgermøde med 130 borgere blev stablet på benene i 2017, og det kom der 187 ideer ud ad. Der blev dannet grupper, og i 2018 gav stat og kommune samlet set 4,5 million kroner til projektet.

I 2019 blev der holdt møder med arkitekt, kommune og andre, hvor man besluttede, hvilke konkrete projekter, man skulle gå i gang med, og det ene blev Hjertestien - et sammenhængende stisystem rundt om Frederiks med kunstneriske oplevelser på ruten.

En opgradering af overgangene ved skolen, midtbyen og sydbyen var også et af projekterne. Og endelig ville man lave en fornyelse af midtbyen, så det blev et markant og aktivt centrum for Frederiks.

I 2019 imødekom landdistriktsudvalget en ansøgning om træningsredskaber på Hjertestien, dog lidt mindre end det ansøgte, nemlig 237.000 kroner. I februar i år blev den sidste træningsstation færdig.

- I 2020 nåede vi trods corona-situationen at få et rigtigt godt projekt sat sammen - synes vi selv. Projektet blev gennemarbejdet og gjort klar til licitation, som Hededanmark vandt, fortæller Ole Mølgaard.

I slutningen af maj gik arbejdet i gang, og nu er byfornyelsen så småt færdigt. Det afsluttes i uge 43.