Arkivfoto: Morten Marboe

Læserbrev om ledvogterhuset

Monika Hedberg lufter en undren vedrørende ledvogterhuset

KARUP Der må være kaos og rod i Teknisk forvaltning i Viborg kommune - når der er fremkommet en ændring af lokalplan 536, vedr. Østergade 23, Karup, det sk. Ledvogterhus.

Ifølge kommunens <a href="https://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Lokalplaner/Lokalplanforslag/Lokalplan_536_Forslag">Forslag til lokalplan nr. 536</a> står der:

»Økonomi-og Erhvervsudvalget beslutter den 17. juni 2020, at kommuneplantillægget yderligere omfatter KARU.B4,02, som udvides med ejendommen Østergade 23, 7470 Karup (sag nr. 12).«

Teknisk udvalg indstiller den 16. september 2020 til Økonomi-og Erhvervsudvalget et forslag til lokalplan 536 og forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med henblik på offentlig høring i 4 uger (sag nr. 4). Økonomi-og Erhvervsudv., beslutter d.30.sept.2020, at forslag til ovennævnte lokalplan vedtages med offentlig høring i 4 uger. Forslaget lægger op til, at der kan ske ændring i ejendommens anvendelse.

Planforslagene vil være i høring fra 8. okt. til og med 5. nov. 2020.

Byrådet kan beslutte kun at vedtage den del af kommuneplantillægget, som omfatter området ved Genvej.

Anvendelsen af Østergade 23 vil da blive opretholdt til almen service og vil ikke kun blive anvendt som selvstændig bolig. Da undertegnede i sin tid bød på huset for at lave det til »cyklens hus«, blev det indskærpet, at huset ikke måtte bruges til beboelse - det skulle være til almenvældets bedste!

Det kan der jo stilles spørgsmålstegn ved nu med forslaget af tillæg nr. 62 til Lokalplan 536, gældende kommuneplan 2017-29.

Forhåbentlig vil byens borgere nu vågne op - hvad sker der på Rådhuset?