Tidligere skoleinspektør Per Johansen blev 74 år. Han døde få dage efter, at hans datter, Tine, afgik ved døden.

Mindeord: Tidligere skoleinspektør er død

Theis Petersen og Per Bødskov skriver mindeord om Per Johansen, fhv. skoleinspektør på Karup Skole

MINDEORD En skolemand er ikke mere.

Fhv. skoleinspektør Per Johansen døde for nylig, kun få dage efter, at hans datter Tine var afgået ved døden. Ramt af samme sygdomsforløb som sin far. Tine var ældste barn af Birgit og Per Johansen.

Per var student fra Viborg Katedralskole, blev lærer fra Ranum Seminarium, fik i 1971 lærerstilling i Møldrup, blev senere viceinspektør i Øster Tørslev og var skoleinspektør på Karup Skole fra 1988 til 2009. Alle steder var Per en vellidt og god leder og kollega.

Som skoleleder udviste Per respekt for og tillid til sine ansattes faglige integritet. Han troede på princippet om at ordentlighed i gode givne rammer gav skolen et godt fællesskab. Per stolede på sine ansatte og var vellidt for sin diskrete og afdæmpede væremåde.

Nogle år efter Per var gået på pension, bidrog han i skoledebatten med læserbreve, hvor han gjorde opmærksom på konsekvenserne af kravene i den såkaldte arbejdstidsreform, som blev påtvunget lærerne efter lockouten i 2013. Han mente, at skolens mulighed for god undervisning blev noget forringet, når lærernes forberedelsestid blev så kraftig reduceret.

Matematik, historie og fodbold havde Pers store interesse. Per spillede fodbold i mange år. Lige ind til sygdommen tvang ham til at stoppe. Per var detaljernes mand. Det resulterede bl.a. i, at han selv tegnede de huse, som familien med tiden fik bygget. Romerriget og Grækenlands historie var hans kilde til den store historiske interesse. Hans mange vel tilrettelagte ture handlede ofte om vores spændende historiske fortid.

Ud over Pers arbejdsliv var han også en god ven og kammerat. En ven, der var til at stole på. En ven, der var til stede, både til fest og alvor.

Per blev 74 år og efterlader sig sin hustru Birgit, tre børn og 14 børnebørn.

Æret være Per Johansens minde.