Viborg Kommune lægger fra land med en besparelse på 8,7 millioner kroner i 2023, men de følgende år vil besparelsen stige til 15,5 millioner kroner. Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Sparekniven svinges over jobcentre

ARBEJDSMARKED Viborg Kommune vil spare 8,7 millioner kroner på beskæftigelsesindsatsen i 2023 og næsten det dobbelte i de følgende år.

Det er resultatet af en plan, som kommunens Beskæftigelsesudvalg vedtog mod slutningen af 2022.

Spareplanen reducerer i de kommende år udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 15,5 millioner kroner, og det skal blandt andet ske gennem øget anvendelse af digitale samtaler og opfølgningsmøder med ledige, sygemeldte og virksomheder.

Der spares 6,8 millioner kroner på blandt andet kurser og forløb i Jobigen, ligesom Viborg Kommune markant reducerer køb af særlige forløb på Mercantec og Væksthuset, hvilket betyder besparelser på 4,2 millioner kroner.

Til gengæld skal der bruges flere penge på almene uddannelsespladser og på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), da flere unge skal hjælpes i uddannelse enten direkte eller via et forberedende forløb.

Vedtagelsen af spareplanen kommer til at berøre 20 stillinger i Viborg Kommune, og der forventes omkring 10 afskedigelser.