Hærvejen i Viborg Baneby. Foto: Viborg Kommune.

Nye forbindelser giver liv til Hærvejen og Viborg Baneby

Det samlede forløb af Hærvejen i Viborg Baneby er nu færdigt og indvies den 28. april 2022. Projektet består af Hærvejsbroen, Hærvejen og nye kunstprojekter

VIBORG Første del af Hærvejsbroen blev taget i brug i 2019, og nu er det samlede forløb, som broen er en del af, færdigt. Fra Hærvejsbroen er der skabt forbindelse via Hærvejen gennem den nye bydel, Viborg Baneby, til Gyldenrisvej. På ruten er der desuden nye kunstprojekter, som kan opleves undervejs. Hærvejsbroen og Hærvejen er for gående og cyklister. Biler med lav fart kan benytte dele af Hærvejen.

Med Hærvejen og Hærvejsbroen bliver der desuden en attraktiv cykelforbindelse mellem sydbyen og midtbyen, når en ny bro over Indre Ringvej efter sommerferien står klar.

Det samlede forløb er et vigtig led i omdannelsen af Viborg Baneby fra tidligere industriområde til en mangfoldig bydel med skoler, kulturtilbud, butikker, almene boliger, private boliger og virksomheder.

- Det er en kæmpe milepæl, vi har nået ved at indvie Hærvejsforløbet. Hærvejsbroen er et vigtigt bindeled mellem Banebyen og midtbyen, og den er derfor helt afgørende for omdannelsen af Banebyen, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Bag byggeriet af Hærvejsbroen står Viborg Kommune og Realdania. Projektet er en del af Realdanias kampagne ’Kickstart forstaden’, som har udviklet konkrete eksempler på bæredygtig fornyelse og fortætning af forstædernes byområder.

Projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania siger:

- Hærvejsbroen er et godt eksempel på, hvordan en barriere i byen kan nedbrydes og vejen for bløde trafikanter lettes. Det gør broen til et nøgleelement i at kickstarte udviklingen af Banebyen som nyt forstadsområde, der samtidig styrker midtbyen i Viborg. Og den er med til at fremme en bæredygtig udvikling, hvor det er attraktivt at bruge cykel, tog og bus.

Etableringen af Hærvejen og kunstruten i Viborg Baneby er med til at forstærke omdannelsen af bydelen, da der nu er et spændende rekreativt forløb, der binder bydelen sammen.

- Vi kan allerede nu se effekten af Hærvejsforløbet, da det har banet vejen for, at flere og flere byggerier skyder op, og nye indbyggere flytter ind i den attraktive bydel, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Udviklingen af Hærvejen i Viborg Baneby ligger desuden fint i tråd med det arbejde, der i øvrigt er i gang for at udvikle det samlede forløb af Hærvejen langs den jyske højderyg til international særklasse.

Hærvejsforløbet i Viborg Baneby indvies den 28. april 2022 kl. 13.00 på Hærvejsbroen. Alle er meget velkomne.

Ved indvielsen er der taler ved borgmester Ulrik Wilbek, projektchef Pelle Lind Bournonville, Realdania, og Lise Skou, medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst. Herefter klipper Ulrik Wilbek snoren på Hærvejsbroen, og der serveres en lille forfriskning.