Det var en dejlig søndag i Grønhøj. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Dejlig søndag på Grønhøj Kro

JUBILÆUM Der er en tendens til at når man kalder noget »Festligt, Folkeligt og Fornøjeligt«, så er det også plat og ligegyldigt.

Da man på Grønhøj Kro fejrede Morten Korch museets 10 års fødselsdag søndag den 6. august så var det både Festligt, Folkeligt OG Fornøjeligt på den bedst tænkelige måde. Dagen igennem var der underholdning og taler i den store lade, der også rummer en af de første gårde, der blev opført til Kartoffeltyskerne, da de kom til egnen i 1759, og siden ved flid, hårdt arbejde og nøjsomme lighed fik kultiveret Alheden. Der var ikke arrangeret borgmestertaler og anden finkultur, i stedet blev der givet taletid til folk der havde lagt en masse frivillige timer i at arrangere »Kalk Kaminoen«, der årligt besøges af mange glade vandrer, der går turen fra Stoholm til Skelhøje. Også Poul Hjorth fra det lokalhistoriske museum i Gedhus fik taletid, og fortalte om Museum for Flyvestation Karup, nu Helicopter Wing Karup. Hvor der er udstillinger om tiden før besættelsen i 1940, anlæg af flyvepladsen Fliegerhorst Grove af den tyske værnemagt. Flygtningelejrene under og efter 2. Verdenskrig. Det danske militærs overtagelse af pladsen og opbygningen af Flyvevåbnet, der netop i denne uge kunne slå den hidtidige besøgsrekord med 179 besøgende på en dag. Også Anders Straarup fik taletid og kunne fortælle om den udstilling, der er lavet i Køreladen og fortæller om nedskydningen af et engelsk fly under anden verdenskrig. Et af Morten Korchs børnebørn, Uffe Morten Korch roste museet, der var etableret for at mindes hans farfars betydning, og at det hele var kommet i stand, og blev drevet uden offentlig støtte og tilskud af kroejer Gregers Laigaard.

Der var flere fine indlæg, og dagen blev rundet af med at orkesteret »Det Gamle Guld« spillede de numre som man kunne høre på karle- og pigekamrene på Morten Korchs tid. Dagen igennem kunne man se gamle biler og traktorer, der var udstillet på pladsen udenfor.

Det var 3F i den gamle forståelse: Festligt, Folkeligt og Fornøjeligt.

Foto: Knud Gaarn-Larsen