Borgere i Frederiks frygter, at det vil gå ud over den betjente åbningstid i Frederiks, fordi der skal spares.

Dialogmøde om biblioteket i Frederiks

Viborg Bibliotekerne inviterer til dialogmøde om arrangementer og åbningstider

BIBLIOTEK Den 25. januar inviterer Viborg bibliotekerne til dialogmøde om arrangementer og åbningstider på biblioteket i Frederiks. Det foregår på skolen.

Viborg kommunes Kultur- og Fritidsudvalg foreslog i efteråret 2022 blandt flere reduktionsforslag, at folkebibliotekerne i Frederiks, Ørum, Rødkærsbro og Møldrup skulle lukkes. Det var et forslag, som dels vakte stor modstand i de berørte områder og dels kun betød en samlet besparelse på cirka 225.000 kroner.

Borgerforeningen i Frederiks gjorde indsigelse mod forslaget, og det endte med, at politikerne tog den del af bordet og dermed tilkendegav, at de berørte biblioteker kunne fortsætte som hidtil.

Viborg Bibliotekerne har imidlertid taget bolden op igen, og vil på dialogmødet snakke åbningstider.

Lokalt i Frederiks håber man på, at Viborg Bibliotekerne kan overbevises om, at de bør efterkomme politikernes afgørelse, og at man fortsat vil kunne have betjening nogle timer ugentligt på Frederiks Bibliotek, hvor flere – blandt andet flere læsekredse - har stor glæde af at sparre med bibliotekarerne.

- Man mener da heller ikke, at der kan spares meget ved at inddrage de få timers ugentlige betjening og peger på, at bestilte bøger jo stadig skal leveres og opsættes i Frederiks, så helt uden personale kan biblioteket vel ikke fungere, oplyser Arne B. Christensen fra Frederiks.