Staten betalte for laden og bestemte, hvordan den skulle se ud – sådan da. Sandkærgårdeladen er opført af Johan Jacob Bärthel, med god hjælp af hustruen Marie Pastre. Foreningen har i de senere år gjort meget ud af kvindernes rolle. Laden er altså ikke kun en Bärthellade, men også en Pastrelade med rødder til Norditalien. Hun tilhørte trossamfundet Waldenserne, der flygtede til Tyskland omkring år 1700 fra Savoien (nuværende Norditalien) som religiøst forfulgte.

Indvielse af Kartoffeltyskerladen fra Sandkærgårde

Taler, musik og folkedans til indvielse af Kartoffeltyskerladen

GRØNHØJ Foreningen Kartoffeltyskerne på Alheden har nu genopført Kartoffeltyskerladen fra Vestre Sandkærgårde i maskinhallen ved Grønhøj Kro. Det markerer man med et offentligt arrangement lørdag den 23. april om formiddagen.

Formandens velkomst suppleres med en hilsen fra Mads Panny, formand for Viborg Kommunes Kulturudvalg og 1. viceborgmester. Det følges op med fællessang med musikledsagelse, Der bliver nogle folkedanse ved Alhedens Folkedansere og Karup Folkedansere. Der bliver mulighed for at gå ind i laden og få nærmere svar på spørgsmål om dens oprindelse, bl.a. ved repræsentanter fra Moesgård Museum, der har undersøgt bindingsværkets alder.

I sin velkomst vil foreningens formand Aksel Kramer kort præsentere arbejdet med en tak for økonomiske bidrag fra Viborg kommune, Realdania og Jyllands-Postens fond samt Grønhøj Kro. Også lokale virksomheder har ydet praktisk hjælp. Udover Grønhøj Kro har Grønhøj Vogmandsforretning givet uvurderlig hjælp med det praktiske arbejde – og selvfølgelig ikke mindst foreningens frivillige. Deres mere end 2000 timers frivillige, ulønnede arbejde kan ikke værdsættes nok. Det har været ubetaleligt. Den samlede liste med hjælpere kan ses ved laden.

Laden skal indrettes som en udstilling om kartoffeltyskernes historie. Selv om laden er klar til den 23. april, er udstillingen ikke helt på plads.

Der er mulighed for at købe kaffe, øl, vin i glas og vand.

Det officielle program afsluttes med frokost. Frokosten består af den franske læge Parmentiers berømte kartoffelsuppe (Fransk læge, der lærte at spise kartofler i preussisk Krigsfangenskab i 7-års krigen 1756-63 og derefter serverede suppen til selskaber i Paris). Bindende forudbestilling af suppen telefonisk til foreningens sekretær Anna Dürr eller gerne på mail:sekretaer@kartoffeltysker.dk.

Laden er oprindelig opført af slægten Bärtel, der sammen med mange andre familier kom til Alheden inviteret af Kong Frederik den Femte i 1759 for at gøre det muligt at dyrke heden. Kun kartofler gav et tilstrækkeligt udbytte – deraf navnet Kartoffeltyskere, egnens første kartoffelavlere.

De tyske kolonister, som de oprindelig kaldtes, tog mod kongens invitation for at komme væk fra krig og fattigdom i det sydtyske. 30-årskrigen 1618 – 1648 forarmede området de kom fra – og siden fulgte andre krige. Der var en sand folkevandring fra det sydtyske – og 300 familier lod sig lokke til Danmark pga kongens løfter.

Selv om man ikke middelbart kan sammenligne med den aktuelle situation med flygtninge, der søger asyl i Danmark for at undgå krigens rædsler, er der trods alt paralleller. Så de var nemme ofre.