Turen er en selvstændig tur, men kan kombineres med en sheltertur, som starter, når turen i Stendal Plantage slutter. Shelterturen kræver tilmelding. Her er det ved Jens Langknivs hule.

Historisk vandring i Alhedens plantager

Kom med Dansk Vandrelaug og Museum Silkeborg på tur St. St. Blichers og Jens Langknivs fodspor lørdag 10. juni

SKOVTUR Den 10. juni er der vandring i Stendal, Havredal og Ulvedal Plantager.

Turen sker i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Kom med og få fortællinger om Blicher, kartoffeltyskere og Jens Langkniv.

Dansk Vandrelaug kategoriserer rutens sværhedsgrad som Rød/4-5/17. læs mere om sværhedsgraderne DVLs hjemmeside.

Vi starter turen ved Ulvedals Rasteplads. Herfra går vi igennem Stendal Plantage, til vi kommer til Stendalgård. Her vil Marianne Gjørtz Hougaard, museumsinspektør ved Museum Silkeborg Blicheregnen, fortælle om digteren St. St. Blichers gang på egnen og på gården. Herfra går vi videre mod Cramers Mose, hvor vi drejer nordpå, til vi kommer til en spændende hulvej. Turen fortsætter videre op til Stendalen, som vi følger. Derefter drejer vi ind i Havredal Plantage.

Her kommer vi forbi en nedlagt kilde og videre gennem et terræn med en del bronzealderhøje, bl.a. Store Ståhøj. Vi fortsætter, indtil vi kommer til Havredalhus, hvor vi vil høre lidt om kartoffeltyskernes historie. Herfra mod syd til Doverhøj og videre til den naturskønne Norskestien. Vi fortsætter langs Norskestien og tager Hærvejen på den anden side af Stendalen. Vi drejer lidt fra for at komme ned til Mindestenen, som blev rejst til minde om plantagens start. Vi går tilbage til Hærvejen, som vi følger langs Åresvad Å. Vi krydser vejen mellem Kjellerup og Frederiks og fortsætter over i Ulvedal Plantage.

Herfra går vi igennem skoven over Ulvedalen, til vi kommer til en langdysse, hvor Jens Langkniv siges at have holdt til. Der hører vi spændende røverhistorier om den drevne røver. Herfra igennem plantagen retur til bilerne.

Turen foregår på gode stier og skovveje størstedelen af vejen. Enkelte steder mindre stier eller mountainbikeruter. Der er små stigninger undervejs, samt en enkelt skrænt.