Kristian Møller Sørensen, der er kartoffelavler og formand for kartoffelmelsfabrikken, melder om en kartoffelavl lidt under middel og en god stivelsesprocent på kartoflerne.

Kartoffelavl lidt under middel

De sidste kartofler er på vej til kartoffelmelsfabrik. Mægdemæssigt er avlen lidt under middel, men kvaliteten er god

KARUP Cirka 10 procent af kartoflerne er fortsat i jorden hos de cirka 400 kartoffelavlere, der er andelshavere hos Karup Kartoffelmelsfabrik.

Kristian Møller Sørensen, der er avler i Bording og formand for Karup Kartoffemelsfabrik, forventer, at de sidste kartofler kommer i hus i starten af december.

- Så længe der ikke er udsigt til nattefrost, så lader avlerne kartoflerne være i jorden. Det er nemmere for dem at køre dem direkte fra marken til kartoffelmelsfabrikken, siger Kristian Møller Sørensen.

Sidste år var der tale om en rekordhøst, og i år kommer avlen til at ligge lidt under middel. Til gengæld er kvaliteten i form af stivelsesprocent ret god. Den er cirka fem procent over.

- Mængdemæssigt ligger vi 10 procent under sidste år, men fem procent mindre end et gennemsnitsår, siger han.

Han fortæller, at årsagen til det mindre udbytte er en kold april og en våd maj.

- Kartoflerne kom sent i gang og vi var bagud længe. En overgang troede vi, at det gik værre, men de seneste måneder har været gode for kartoflerne, siger Kristian Møller Sørensen.

Selv om der sidste år var tale om rekordavl i det meste af Europa, så var det ikke et godt år for de danske kartoffelavlere og fabrikken, selv om fabrikkens kartoffelmel i stort omfang benyttes i produkter derhjemme.

- Corona gjorde sit indtog og lukkede spisestederne rundt omkring i verden. Det gik ud over salget af pommes frites, og kartoffelmarkedet kollapsede, siger Kristian Møller Sørensen.

Mange forsøgte at sende kartofler til kartoffelmelsfabrikkerne, hvilket ikke gjorde situationen bedre.

Priserne har siden rettet sig og er tæt på det normale markedsniveau.

Størstedelen af kartoffelmelet går til eksport, og det er heller ikke problemfrit for øjeblikket.

- Der er stadig høje fragtrater og priserne på brændstof, gas og strøm er røget i vejret, siger han.

I øvrigt er kornpriserne også kraftigt stigende, da tørke i blandt andet Afrika, Europa og USA har medført lavere høst på verdensplan. Det kan få dramatiske konsekvenser. I et folkerigt land som Ægypten er der for øjeblikket stor fødevaremangel, og Kristian Møller Sørensen mener, at det kan ende i en ny revolution.