Hærvejen kommer nu igen i fokus takket være en stor pose penge fra Nordea-fonden.

Nordea-fonden støtter med millioner: Hærvejen skal være mere synlig

Hærvejen skal kunne ses i landskabet og på nettet

MIDTJYLLAND En forundersøgelse, som 12 andre Hærvejskommuner sammen med Nordea-fonden satte i gang for to år siden om, har betydet, at der nu er skabt en ny forening: Foreningen Udvikling Hærvejen med deltagelse af 15 kommuner.

Der er skabt et sekretariat på tre i foreningen med base på Viborg Rådhus.

Og der er skabt en strategi, der siger, at Hærvejen skal være mere synlig. Og den synlighed har Nordea-fonden nu sendt 12,1 millioner kroner til at understøtte. Det projekt køres udenlukkende for fondens penge.

Der skal ske tre nye ting i forhold til Hærvejens synlighed.

Der skal udvikles en ny grafisk linje, så Hærvejen får nye ikoner og logoer, som yder rutens historiske betydning retfærdighed.

Der skal udvikles intuitive og tidssvarende digitale løsninger, som giver en god brugeroplevelse når man skal planlægge sin vandre- eller cykeltur på Hærvejen.

Og de fysiske komponenter på ruten skal udvikles. Det er skilte, shelters, bålhytte og andet, så der ikke er tvivl om det tydelige Hærvejspræg.

Det er væsentligt, at der sikres et visuelt grundlag for en fælles stærk fortælling om Hærvejen, der skaber en klar og tydelig Hærvejsgenkendelighed på tværs af hele ruten og på Hærvejens digitale platforme, skriver Nordea-fonden i en pressemeddelelse.

Gennemgående ID

- Med støtten skal der udvikles en gennemgående visuel identitet for Hærvejens cykel- og vandreruter. Vi ser det som et meget vigtigt greb for at understøtte den samlende, fælles fortælling og for at forankre projektet - både fysisk ude på de mange stier og ruter, og også digitalt, siger Nordea-fonden uddelingschef Christine Paludan-Müller.

De 15 kommuner er gået sammen i foreningen Udvikling Hærvejen med en fælles ambition om at udvikle Hærvejen til en cykel- og vandrerute med international gennemslagskraft, til glæde for både borgere og gæster, siger bestyrelsesformand i Udvikling Hærvejen, Per Bach Laursen, der er borgmester i en af de nye Hærvejskommuner, Vesthimmerlands Kommune.

- Med den flotte bevilling fra Nordea-fonden får vi mulighed for at skabe en unik sammenhæng i den måde vi formidler og brander Hærvejen på. Jeg synes, at det er et vigtigt skridt i videreudviklingen af Hærvejen, at kommunerne i fællesskab med destinationsselskaber og aktører på ruterne får skabt et udtryk vi alle kan være fælles om , siger borgmesteren.

- Et udtryk der yder Hærvejens historie og kvalitet retfærdighed, og som vi alle kan være stolte af. Det drejer sig i sidste ende om at give Hærvejsbrugere en god oplevelse når de på ruten og når de sidder hjemme og skal finde de rigtige informationer. Det er det vi kan sikre med denne bevilling.

Opgradering

Processen om udviklingen af den visuelle identitet sættes i gang umiddelbart efter sommerferien og færdigudviklingen af alle de visuelle elementer forventes år 2024.

Nordea-fondens projektkonsulent på opgaven, Lene Rydal Jørgensen, fortæller, at det at finde vej til Hærvejen på alle mulige måder er det absolut vigtigste i arbejdet de næste to år.

- Vi skal have opgraderet wayfiding her, siger hun, og glæder sig over, at projektet har fået hele Hærvejen med, og det dermed også bliver muligt at få et godt fokus på både de sønderjyske og nordjyske dele af Hærvejen. Sådan at Hærvejen for alvor kan blive en reel helhed.