Steen Ancher ved sin have - med vandhul - der ligger lige ud til A13. Han og andre borgere i Klode Mølle vil meget gerne være fri for en motorvej.

Borgergruppe sender alternativt vejforslag til Transportministeriet

Borgere i Klode Mølle vil sikre sig, at motorvejen bliver væk ved at sende Hærvejsmotorvejen over Karup

KLODE-MØLLE En borgergruppe i Klode Mølle er ikke begejstrede for udsigten til, at der kommer en motorvej der, hvor de bor,

Landsbyen ligger ved A13 og er udset til at være en foreløbig endestation for Hærvejsmotorvejen.

Men nu har borgergruppen med journalist Steen Ancher i spidsen sendt et forslag til transportminister Benny Engelbrecht. Forslaget, som Steen Ancher kalder Karup-linjen, sender motorvejen uden om Klode Mølle, men også udenom Thorning, Kjellerup, Hvam og andre dele af Silkeborg Kommune.

- Når jeg er ude at cykle fra Klode Mølle, og jeg gerne vil have en smuk tur, så kører jeg nordpå, ind over Stenrøgel, Thorning, Nipgård Sø og Skelhøje, og her er smukt og bakket. Det er en dejlig tur, fortæller 61-årige Steen Ancher.

- Hvis jeg en dag derimod er lidt doven, cykler jeg til Karup, for jeg behøver stort set ikke skifte gear undervejs, fordi turen er så flad, og ja -lidt kedelig.

Billigere løsnning

Så Steen Ancher tænkte, at det måtte være meget mere bøvlet at lægge en motorvej i et smukt og bakket terræn end i et fladt terræn. Resultatet af hans tankevirksomhed er et forslag, der sender motorvejen til Karup, før den bevæger sig sydpå til Bording. Steen Ancher peger på en række fordele ved den alternative linjeføring: Den er tre kilometer kortere. Og den er billigere, fordi der skal laves færre broer over vandløb og andre ekstra anlægsarbejder.

- Samtidig peger vi på, at motorvejen kommer til at ligge tættere på Midtjyllands Lufthavn/Flyvestation Karup, der er områdets største arbejdsplads, siger Steen Ancher.

- Alt det mener vi bør vurderes og undersøges som en del af det endelige beslutningsgrundlag.

Steen Ancher lægger ikke skjul på, at hans interesse for at flytte linjeføringen opstod, da han opdagede, at motorvejen ville gå gennem hans stue.

- Det indledte en proces, hvor vi egentligt synes, vi har fundet temmelig valide argumenter for vores alternativ, siger Steen Ancher.

Forslaget fra Klode Mølles borgergruppe - der sender Hærvejsmotorvejen til Karup (grøn linje). Rød linje er linjeføringen på Kjellerupegnen. Kort fra Klode Mølle-gruppen