Du kan hjælpe dine medborgere ved at sprede budskabet om at sirenen, de vil høre den 4. maj, er en test, og at der ikke er grund til bekymring.

Sirenerne testes onsdag den 4. maj

Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen tester hvert år varslingssirenerne den første onsdag i maj klokken 12.00.

KARUP Når sirenerne lyder onsdag den 4. maj fra klokken 12.00 til 12.15, er der ikke fare på færde. Der er tale om den årlige test af varslingssirenerne.

Myndighederne bruger varslingssirenerne til at advare befolkningen om større ulykker eller katastrofer. Det er derfor vigtigt at teste sirenerne for at identificere eventuelle fejl og for at minde borgerne om, hvad de skal gøre i tilfælde af en reel varsling.

I år er konteksten for sirenetesten præget af krigen i Ukraine, og det er derfor ekstra vigtigt at formidle budskabet om, at afprøvningen af sirenerne den 4. maj blot er en test. Det gælder både for befolkningen generelt og i særlig grad for ukrainere i Danmark.

Af den årsag har Beredskabsstyrelsen oversat informationsmateriale om sirenerne til både ukrainsk og russisk. Materialet foreligger i forvejen på dansk, engelsk og en række andre sprog.

Du kan hjælpe dine medborgere ved at sprede budskabet om at sirenen, de vil høre den 4. maj, er en test, og at der ikke er grund til bekymring.

Klokken 12.00 lyder sirenerne med »faresignalet«, der består af én lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Denne lyd gentages fire gange. Signalet varer i alt 45 sekunder og gentages efter fire minutter.

Testen vil slutte med signalet »faren er forbi«, som er én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsenet, fordi sirenerne afgiver signal, da det vil kunne blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.

Ved sirenetesten den 4. maj er der ingen fare på færde, når sirenerne lyder. Men hører du varslingssirenerne på andre tidspunkter, er det vigtigt at tage det alvorligt. Du skal:

Søge information hos DR eller TV2

Sirenevarslingssystemet vil signalere når faren er ovre, og du vil derefter igen kunne gå udendørs.

Du skal kun ringe 1-1-2, hvis du er i akut fare og har brug for hjælp fra politi, brandvæsen eller ambulance.

Døve og hørehæmmede kan få en sms, når der varsles. Tilmelding sker på www.borger.dk.