Arkivfoto

Flere får julehjælp i år

Donationerne er steget, så betydeligt flere i Viborg Kommune kan få en økonomisk håndsrækning til højtiden

VIBORG Dansk Folkehjælp - den med det grønne kors - har igen i år samlet ind til julehjælp til de mest udsatte børnefamilier i Danmark, og i hele november har trængte familier kunnet ansøge om julehjælp via www.folkehjaelp.dk.

Søndag var der så bestyrelsesmøde i Dansk Folkehjælps Viborg-Skive afdeling, hvor man behandlede de indkomne ansøgninger, og selv om man desværre ikke kan imødekomme alle ansøgninger, når man alligevel i år ud til en del flere end sidste år.

- Vi kan glæde 62 familier denne gang i modsætning til 48 sidste år. Vi havde lige godt 200 ansøgere, og vi ville selvfølgelig gerne have hjulpet alle, men vi er meget glade for så markant en stigning, siger Anna-Marie Milbo, der er koordinator i Dansk Folkehjælps Viborg-Skive afdeling.

Hun beretter om nogle store donationer fra velvillige virksomheder i både Skive og Viborg, og det er faktisk også donationernes oprindelsessted, der afgør, om julehjælpen ender i Skive eller Viborg.

Derfor er 37 af årets modtagere hjemmehørende i Skive Kommune, mens de resterende 25 har bopæl i Viborg Kommune.

Ifølge Anna-Marie Milbo vil julehjælpen blive delt ud den kommende lørdag i Skive og søndag i Viborg, og modtagerne får en skriftlig orientering om afhentning og tidspunkt, så man af coronahensyn ikke får alle samlet på en gang.

Det er ligeledes af hensyn til smittefare, at modtagerne i år får udleveret julehjælpen i form af gavekort i stedet for de kolonialvarer, som er normalen.

Siden 2006 har Dansk Folkehjælp samlet ind til julehjælp til de mest udsatte børnefamilier i Danmark.

Målgruppen er enlige forsørgere på overførselsindkomst og med hjemmeboende børn under 18 år, og hver indsamlet krone går ubeskåret til disse familier.